Søg støtte

Søg

Bonus til medlemmer

Vores 1,3 mio. medlemmer har hvert år mulighed for at modtage bonus. Det er vores repræsentantskab, der hvert år i marts træffer beslutningen. Bonussen vil typisk være 5-8 pct. af prisen på et medlems forsikringer i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere for året før. Sidste år udbetalte vi d. 29. september 2020 985 mio. kr. i medlemsbonus for året 2019.

Afgørelse om beskatning af medlemsbonus

Siden 2016 har TryghedsGruppen udbetalt bonus til sine medlemmer. Vi har nu i Landsskatteretten fået medhold i, at medlemsbonussen skal beskattes mere lempeligt. Denne afgørelse har Skatteministeriet valgt at indbringe for domstolene.

Vil du holdes opdateret om medlemsbonus?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret på vores bonusordning. Du får også viden om TryghedsGruppens medlemsaktiviteter og TrygFondens arbejde for at øge trygheden.