Søg støtte

Søg

Bonus til medlemmer

Vores 1,3 mio. medlemmer har hvert år mulighed for at modtage bonus. Det er vores repræsentantskab, der hvert år i marts træffer beslutningen. Bonussen vil typisk være 5-8 pct. af prisen på et medlems forsikringer i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere for året før. I 2021 udbetaler vi den 12. oktober 2021 en bonus på 5 pct. for 2020 til vores medlemmer. Det svarer til omkring 700 mio. kr.


Samlet årlig pris for dine forsikringer* Bonus før skat ved 5 pct.
   1.500 kr.        75 kr.**
   3.000 kr.       150 kr.
   5.000 kr.      250 kr.
 10.000 kr.       500 kr.
 15.000 kr.      750 kr.
 25.000 kr.   1.250 kr.

* Beregningen af din bonus sker på baggrund af dine forsikringer for året før bonusudbetalingen. Har du fx forsikringer fra 1. juli og resten af året, vil din bonus blive beregnet ud fra prisen på dine forsikringer i de seks måneder.

** Der er indført en minimumsgrænse på udbetaling af bonus på 75 kr. (før skat). Dvs. hvis din bonus er under 75 kr., vil du ikke få beløbet udbetalt. Dette skyldes blandt andet høje administrationsomkostninger ved udbetaling af relativt små bonusbeløb.


Hvad får du i bonus?

Hvis du er medlem af TryghedsGruppen - dvs. kunde i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere - har du mulighed for at få udbetalt bonus.

Bonussen vil typisk være 5-8 pct. af den samlede pris for dine forsikringer for året før (eksklusiv afgifter mv.). Bonussen for 2020, der udbetales i 2021, er på 5 pct.

I tabellen kan du se inden for hvilket interval, din forventede bonusudbetaling vil ligge. For at få udbetalt bonus skal du leve op til vores bonus-forudsætninger.

Afgørelse om beskatning af medlemsbonus

Siden 2016 har TryghedsGruppen udbetalt bonus til sine medlemmer. Vi har i Landsskatteretten i februar 2020 fået medhold i, at medlemsbonussen skal beskattes mere lempeligt. Denne afgørelse har Skatteministeriet valgt at indbringe for domstolene. Vi forventer tidligst en afgørelse i foråret 2022.

Vil du holdes opdateret om medlemsbonus?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret på vores bonusordning. Du får også viden om TryghedsGruppens medlemsaktiviteter og TrygFondens arbejde for at øge trygheden.