Søg støtte

Søg

Sagen om beskatning af medlemsbonus

Hvad betyder det for dig?

Siden 2016 har TryghedsGruppen udbetalt medlemsbonus, som for private er blevet beskattet som personlig indkomst. TryghedsGruppen har ment, at bonussen burde beskattes mere lempeligt som aktieindkomst. Det bekræftede Landsskatteretten i 2020, mens Østre Landsret i marts 2022 var af den modsatte opfattelse. I januar 2023 stadfæstede Højesteret dommen i Østre Landsret, hvilket indebærer, at bonussen som hidtil skal beskattes som personlig indkomst.


TryghedsGruppen har siden 2016 udbetalt bonus til sine medlemmer, og bonussen er for private blevet beskattet som personlig indkomst. TryghedsGruppen fik i 2020 i Landsskatteretten medhold i, at medlemsbonussen skulle betragtes som udbytte og derfor beskattes mere lempeligt som aktieindkomst.

Denne afgørelse valgte Skatteministeriet at indbringe for Østre Landsret, som i sin dom i marts 2022 fastlagde, at bonussen fortsat skulle beskattes som personlig indkomst.

I januar 2023 stadfæstede Højesteret dommen i Østre Landsret, hvilket indebærer, at bonussen som hidtil skal beskattes som personlig indkomst

Læs mere om sagen nedenfor.

Få svar på dine spørgsmål om bonus og skatteafgørelsen

Hvad går sagen ud på?

Den 19. februar 2020 besluttede Landsskatteretten (som er øverste administrative organ), at bonus fra TryghedsGruppen skal anses som udbytte og derfor beskattes som aktieindkomst for private (og ikke som personlig indkomst).

Efter vores opfattelse er bonus fra TryghedsGruppen blevet overbeskattet. Først er der sket en selskabsbeskatning hos TryghedsGruppen, og derefter en beskatning som personlig indkomst hos medlemmerne. For at undgå overbeskatning burde bonus i stedet have været beskattet som aktieindkomst hos medlemmerne, så den samlede beskatning af bonus svarer til beskatning af personlig indkomst (fx løn). En vurdering, som Landsskatteretten gav os medhold i den 19. februar 2020.

Skatteministeriet var imidlertid ikke enig i afgørelsen og indbragte den for Østre Landsret, som den 18. marts 2022 afsagde dom om, at vores medlemsbonus fortsat skulle beskattes som personlig indkomst. TryghedsGruppen var ikke enig i landsrettens dom og præmisser og ønskede derfor, at Højesteret tog stilling til sagen.

I januar 2023 stadfæstede Højesteret dommen i Østre Landsret, hvilket indebærer, at bonussen som hidtil skal beskattes som personlig indkomst.

Hvad betyder det for mig som medlem, der modtog bonus en eller flere gange i 2016-2022?

Med Højesterets dom i januar 2023 fastholdes den beskatning af din bonus, der er sket siden 2016, og dommen medfører derfor ikke nogen ændringer for de bonusser, du har modtaget.