Søg støtte

Søg

Få svar på dine bonus-spørgsmål

Hvorfor får jeg bonus? Hvor meget får jeg? Og hvornår får jeg den udbetalt? Her kan du få svar på de mest stillede bonus-spørgsmål.


Spørgsmål og svar om medlemsbonus

Hvornår besluttes det, om der udbetales bonus for 2020?

Vores repræsentantskab vil på det ordinære repræsentantskabsmøde den 11. marts 2021, beslutte om der skal udbetales bonus i 2021 for 2020.

Hvornår får jeg information om størrelsen på min bonus?

Hvis vores repræsentantskab beslutter at udbetale bonus for 2020, vil du i løbet af 2021 få oplysning om størrelsen på din bonus, som privatperson enten per e-mail eller brev og som erhversdrivende per e-Boks eller brev. Er du erhvervsdrivende, kan du derfor med fordel tilmelde TryghedsGruppen til jeres e-Boks inden den 10. august.

Hvornår blev der udbetalt bonus for 2019?

Bonus for 2019 blev udbetalt den 29. september 2020.

Hvorfor står der i min årsopgørelse, at jeg har været ansat i TryghedsGruppen?

Hvis du sidste år modtog medlemsbonus fra os, skal du betale skat af beløbet. Vi har indberettet beløbet til SKAT, så du ikke selv skal gøre noget. I din årsopgørelse vil din bonus stå angivet som B-indkomst og TryghedsGruppen som arbejdsgiver. Det er den måde, SKAT registrerer vores medlemsbonus på.

Hvad betyder Landsskatterettens afgørelse om beskatning af medlemsbonus for mig?

TryghedsGruppen har siden 2016 udbetalt bonus til sine medlemmer, der for private indtil nu er blevet beskattet som personlig indkomst. TryghedsGruppen har i Landsskatteretten fået medhold i, at medlemsbonussen skal betragtes som udbytte og derfor beskattes mere lempeligt som aktieindkomst. Vi har været i dialog med Skattestyrelsen, og deres holdning er, at de ikke er forpligtede til at følge Landsskatterettens afgørelse, før sagen er endeligt afgjort ved domstolene.

Læs mere om sagen, og hvad afgørelsen betyder for dig.

Hvorfor er bonussen overhovedet skattepligtig?

Bonussen er som alle andre indtægter skattepligtig. Det er TryghedsGruppen og ikke Tryg, der udbetaler bonussen. Derfor kan bonussen ikke sidestilles med en rabat på kundens forsikringer eller modregnes næste opkrævning.

Vil en lavere beskatning resultere i lavere medlemsbonus?

TryghedsGruppens medlemsbonus er uafhængig af skatteprocenten. Bonussen afhænger alene af repræsentantskabets beslutning om årets bonusprocent.

Hvornår er jeg blevet medlem af TryghedsGruppen?

Da du blev forsikringstager i Tryg Forsikring eller Alka Forsikring. Alkas kunder blev medlem af TryghedsGruppen ved fusionen mellem Tryg og Alka.

Hvorfor fik jeg bonus for 2019 udbetalt i 2020?

Du fik bonus for 2019, fordi du er medlem af TryghedsGruppen. Det er vores medlemsvalgte repræsentantskab, der hvert år i marts træffer beslutningen om, hvorvidt der skal udbetales bonus og niveauet for bonussen. 

Repræsentantskabet traf den 23. marts 2020 beslutning om at udbetale en samlet bonus på op til 1.015 mio. kr. i 2020 – det svarer til 8 pct. af medlemmernes præmie (ekskl. afgifter mv.) for 2019. Bonussen udbetales til vores omkring 1,3 mio. medlemmer, der er de danske kunder i Tryg og Alka.

Hvem kan få bonus?

Du får bonus, hvis du er medlem af TryghedsGruppen og opfylder bonusforudsætningerne.

Hvordan er min bonus udregnet?

Beregningen af din bonus sker på baggrund af det beløb, du i alt betalte for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) i Tryg eller Alka for det forgangne kalenderår.
Har du fx haft forsikringer i Tryg eller Alka fra 1. juli og resten af året, er din bonus blevet beregnet ud fra det beløb, der dækker dine forsikringer i de seks måneder. Har du en engangsforsikring, der løber over flere år, men hvor præmien er betalt på én gang, fordeles prisen over kalenderårene i forsikringsperioden.

Du kan se eksempler på, hvordan bonussen er udregnet, her (åbner PDF-dokument).

Er bonusbeløbet påvirket af, om jeg har haft skader?

Nej, bonusbeløbet er ikke påvirket af, om du har haft skader.

Er der et mindstebeløb for udbetaling?

Ja, bonusbeløb under 75 kr. (før skat) udbetales ikke. Er bonusbeløbet 74,99 kr., får man derfor ikke en bonus, mens 75 kr. vil resultere i en bonus. Kunder med bonus under minimumsgrænsen modtager ikke et brev fra os. Grunden til at indføre et mindstebeløb på 75 kr. er bl.a et hensyn til omkostningerne ved at udbetale mindre beløb.

Hvad betyder bonussen for prisen på mine forsikringer?

Udbetalingen af bonus har ingen sammenhæng med evt. prisændringer på dine forsikringer i Tryg eller Alka. Tryg og Alkas forsikringspræmier fastsættes på baggrund af de gældende markedsforhold og uafhængigt af udbetaling af bonus fra os. Det er alene vores repræsentantskab, der fra år til år træffer beslutningen om, hvorvidt der skal udbetales bonus til medlemmerne.

Hvem i husstanden får udbetalt bonussen?

Det er personen, der står som forsikringstager, der modtager bonussen. Hvis to personer i samme husstand står som forsikringstager på hver sin forsikring, vil de derfor modtage hver sin bonus (hvis de er over 75 kr.). Og hvis der er to forsikringstagere på den samme police, deles bonussen i to.

Hvor registrerer jeg min bonus på min forskudsopgørelse?

Hvis du gerne vil registrere en mulig bonus på din forskudsopgørelse, skal du gøre det i felt 229 "Gruppelivsforsikring via fagforening, legater og bestemte personalegoder". Der betales ikke AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) af beløb i dette felt.

Kan bonussen få indvirkning på mine offentlige ydelser?

Ja, bonusudbetalingen kan påvirke offentlige- eller pensionsydelser. Det er individuelt, om du påvirkes, men du kan med fordel tage kontakt til Udbetaling Danmark, din kommune eller din a-kasse for at få det afklaret.

Kan jeg i stedet give bonusbeløbet direkte til TrygFonden?

Nej, pengene kan ikke doneres til TrygFonden. Midlerne til TrygFondens projekter kommer alene fra TryghedsGruppen, hvor du er medlem. TryghedsGruppen har i 2020 bevilget 650 mio. kr til TrygFonden.

Vil en bonus betyde, at TrygFonden afvikles?

Nej. Der er meget bred opbakning i TryghedsGruppen til, at TrygFonden skal fortsætte sit arbejde for, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. TrygFonden arbejder uafhængigt og støtter hvert år hundredevis af almennyttige projekter over hele landet inden for områderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Beløbet til TrygFondens arbejde besluttes hvert år af de medlemsvalgte repræsentanter i TryghedsGruppen, og i 2020 har de besluttet at prioritere 650 mio. kr. til tryghedsskabende formål.

Hvordan behandler I mine persondata?

For at vi kan udbetale bonus til dig, modtager vi oplysninger fra Tryg Forsikring om dit navn, adresse og cpr-nr. Vi behandler kun disse oplysninger for at administrere og udbetale bonus, og de bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for os. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i vores persondatapolitik.

Vil du holdes opdateret om medlemsbonus?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret på vores bonusordning. Du får også viden om TryghedsGruppens medlemsaktiviteter og TrygFondens arbejde for at øge trygheden.

Har du spørgsmål? Kontakt os 8-15:30

Mette Rosenstrøm

Receptionist