Søg støtte

Søg

Få svar på dine bonus-spørgsmål

Hvorfor får jeg bonus? Hvor meget får jeg? Og hvornår får jeg den udbetalt? Her kan du få svar på de mest stillede bonus-spørgsmål.


Spørgsmål og svar om medlemsbonus

Hvem har mulighed for at få bonus?

Du har mulighed for at få bonus, hvis du er medlem af TryghedsGruppen og opfylder bonusforudsætningerne.

Hvor meget får jeg i bonus?

Vores repræsentantskab har besluttet, at årets bonus (før skat) er 5 pct. af det, du betalte i præmie for dine forsikringer i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere for år 2020 (ekskl. afgifter mv.).

Er du både kunde i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere, modtager du i 2021 bonus for det samlede beløb, du betalte i præmie for dine forsikringer. 

Hvornår får jeg at vide, hvad jeg får i bonus?

Opfylder du forudsætningerne for bonus, vil du i efteråret 2021 få oplysning om størrelsen af din bonus, som privatperson enten per e-mail eller brev og som erhvervsdrivende per e-Boks eller brev. Er du erhvervsdrivende, kan du derfor med fordel tilmelde TryghedsGruppen til jeres e-Boks inden den 1. august.

Hvornår udbetales der medlemsbonus for 2020?

Bonus for 2020 udbetales som udgangspunkt til din/jeres NemKonto den 12. oktober 2021.

Er der et mindstebeløb for udbetaling?

Ja, bonusbeløb under 75 kr. (før skat) udbetales ikke. Er bonusbeløbet 74,99 kr., får man derfor ikke en bonus, mens 75 kr. vil resultere i en bonus. Kunder med bonus under minimumsgrænsen modtager ikke et brev fra os. Grunden til at indføre et mindstebeløb på 75 kr. er bl.a et hensyn til omkostningerne ved at udbetale mindre beløb.

Hvordan er min bonus udregnet?

Beregningen af din bonus før skat sker på baggrund af det beløb, du i alt betalte for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere for det forgangne kalenderår.
Er du fx ny kunde eller har tegnet en ny forsikring den 1. juli (det forgangne år), er din bonus beregnet (forholdsmæssigt) ud fra det beløb, du har betalt for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) for de seks måneder. Har du en engangsforsikring, der løber over flere år, men hvor præmien er betalt på én gang, fordeles prisen over kalenderårene i forsikringsperioden.

Du kan se eksempler på, hvordan bonussen er udregnet, her (åbner PDF-dokument).

Hvorfor får jeg ikke bonus?

  • Hvis du er ny kunde i 2021 i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere, opfylder du ikke forudsætninger for medlemsbonus for 2020
  • Du deler forsikring med en anden, men det er ikke dig, som står som forsikringstager

    eller
  • Din bonus for 2020 er under vores minimumsgrænse for udbetaling på 75 kr.

    -Hvis det, du i alt betalte for dine forsikringer (ekskl. afgifter mv.) i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere, ikke overstiger 1.500 kr., vil bonusbeløbet være under 75 kr. 

Bemærk: hvis du først i slutningen af året 2020 fx 1. oktober, er blevet kunde i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere, beregnes bonusbeløbet (forholdsmæssigt) på baggrund af det, du betalte (ekskl. afgifter) for de tre måneder i 2020.

 

Hvorfor kan bonussen ikke bare trækkes fra prisen på mine forsikringer?

Fordi det er TryghedsGruppen - og dermed ikke Tryg, Alka eller en af Trygs samarbejdspartnere - der udbetaler bonus. Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der har truffet beslutning om udbetaling af medlemsbonus. Den beslutning har Tryg, Alka eller en af Trygs samarbejdspartnere ingen indflydelse på, ligesom TryghedsGruppen ikke har indflydelse på prissætningen af dine forsikringer. 

Hvorfor er bonussen overhovedet skattepligtig?

Bonussen er som alle andre indtægter skattepligtig. Det er TryghedsGruppen og ikke Tryg, der udbetaler bonussen. Derfor kan bonussen ikke sidestilles med en rabat på dine forsikringer eller modregnes næste opkrævning.

Får jeg bonus hvert år?

I de år, hvor overskuddet i TryghedsGruppen er mere end 1 pct. af den samlede formue, kan repræsentantskabet beslutte, at der skal udbetales bonus til medlemmerne. Beslutningen om (og hvor meget), der skal udbetales i bonus, afhænger af virksomhedens samlede økonomi. 

Hvorfor står der i min årsopgørelse, at jeg har været ansat i TryghedsGruppen?

Hvis du sidste år modtog medlemsbonus fra os, skal du betale skat af beløbet. Vi har indberettet beløbet til SKAT, så du ikke selv skal gøre noget. I din årsopgørelse vil din bonus stå angivet som B-indkomst og TryghedsGruppen som arbejdsgiver. Det er den måde, SKAT registrerer vores medlemsbonus på.

Hvornår er jeg blevet medlem af TryghedsGruppen?

Du blev automatisk medlem af TryghedsGruppen, da du blev forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere. Alkas kunder blev medlem af TryghedsGruppen ved fusionen mellem Tryg og Alka i 2018/2019.

Hvem i husstanden får udbetalt bonussen?

Det er personen, der står som forsikringstager, der modtager bonussen. Hvis to personer i samme husstand står som forsikringstager på hver sin forsikring, vil de derfor modtage hver sin bonus (hvis de er over 75 kr.). Og hvis der er to forsikringstagere på den samme police, deles bonussen i to.

Er bonusbeløbet påvirket af, om jeg har haft skader?

Nej, bonusbeløbet er ikke påvirket af, om du har haft skader.

Hvorfor får jeg bonus for 2020 udbetalt i 2021?

Du får bonus for 2020, fordi du er medlem af TryghedsGruppen. Det er vores medlemsvalgte repræsentantskab, der hvert år i marts træffer beslutningen om, hvorvidt der skal udbetales bonus og niveauet for bonussen.

Repræsentantskabet traf den 11. marts 2021 beslutning om at udbetale en samlet bonus på op til 715 mio. kr. i 2021 – det svarer til 5 pct. af medlemmernes præmie (ekskl. afgifter mv.) for 2020 før skat. Bonussen udbetales til vores omkring 1,2 mio. medlemmer, der er de danske kunder i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere. 


Hvor registrerer jeg min bonus på min forskudsopgørelse?

Hvis du gerne vil registrere en mulig bonus på din forskudsopgørelse, skal du gøre det i felt 229 "Gruppelivsforsikring via fagforening, legater og bestemte personalegoder". Der betales ikke AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) af beløb i dette felt.

Hvad betyder Landsskatterettens afgørelse om beskatning af medlemsbonus for mig?

TryghedsGruppen har siden 2016 udbetalt bonus til sine medlemmer, der for private indtil nu er blevet beskattet som personlig indkomst. TryghedsGruppen har i februar 2020 i Landsskatteretten fået medhold i, at medlemsbonussen skal betragtes som udbytte og derfor beskattes mere lempeligt som aktieindkomst. Vi har været i dialog med Skattestyrelsen, og deres holdning er, at de ikke er forpligtede til at følge Landsskatterettens afgørelse, før sagen er endeligt afgjort ved domstolene.
Vi forventer tidligst en afgørelse fra Landsskatteretten foråret 2022.

Læs mere om sagen, og hvad afgørelsen betyder for dig.

Vil en lavere beskatning resultere i lavere medlemsbonus?

TryghedsGruppens medlemsbonus er uafhængig af skatteprocenten. Bonussen afhænger alene af repræsentantskabets beslutning om årets bonusprocent.

Kan bonussen få indvirkning på mine offentlige ydelser?

Ja, bonusudbetalingen kan påvirke offentlige- eller pensionsydelser. Det er individuelt, om du påvirkes, men du kan med fordel tage kontakt til Udbetaling Danmark, din kommune eller din a-kasse for at få det afklaret. Hvis du af denne grund ikke ønsker at modtage bonus, skal du kontakte os på 4526 0826.

Kan jeg i stedet give bonusbeløbet direkte til TrygFonden?

Nej, pengene kan ikke doneres til TrygFonden. Midlerne til TrygFondens projekter kommer alene fra TryghedsGruppen, hvor du er medlem. TryghedsGruppen har i 2021 bevilget op til 650 mio. kr. til TrygFonden. 

Vil en bonus betyde, at TrygFonden afvikles?

Nej. Der er meget bred opbakning i TryghedsGruppen til, at TrygFonden skal fortsætte sit arbejde for, at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed. TrygFonden arbejder uafhængigt og støtter hvert år hundredvis af almennyttige projekter over hele landet inden for områderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Beløbet til TrygFondens arbejde besluttes hvert år af de medlemsvalgte repræsentanter i TryghedsGruppen, og i 2021 har de besluttet at prioritere op til 650 mio. kr. til tryghedsskabende formål. 

Hvordan behandler I mine persondata?

For at vi kan udbetale bonus til dig, modtager vi oplysninger fra Tryg Forsikring om dit navn, adresse og cpr-nr. Vi behandler kun disse oplysninger for at administrere og udbetale bonus, og de bliver slettet, så snart de ikke længere er nødvendige for os. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i vores persondatapolitik.

Vil du holdes opdateret om medlemsbonus?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret på vores bonusordning. Du får også viden om TryghedsGruppens medlemsaktiviteter og TrygFondens arbejde for at øge trygheden.

Har du spørgsmål? Kontakt os 8-15:30

Mette Rosenstrøm

Receptionist