Søg støtte

Søg

Hvad får du i bonus? Se tabellen

Bonussen vil typisk være 5-8 pct. af den samlede pris på dine forsikringer i Tryg eller Alka året før.

Hvis du er medlem af TryghedsGruppen - dvs. kunde i Tryg eller Alka - har du mulighed for at få udbetalt bonus.

Det er vores repræsentantskab, der hvert forår træffer beslutning om udbetaling af bonus og størrelsen heraf. Beslutningen vil blandt andet være baseret på vores økonomiske resultat for det foregående år. Bonussen vil typisk være 5-8 pct. af den samlede pris for dine forsikringer i Tryg eller Alka året før (eksklusiv afgifter mv.).

I tabellen nedenfor kan du se inden for hvilket interval, din forventede bonusudbetaling vil ligge. For at få udbetalt bonus skal du leve op til vores bonus-forudsætninger, som du kan se her.

Bonussen lå i 2019 på 8 pct.

Samlet årlig pris for dine forsikringer* Bonus før skat ved 8%
938 kr. 75 kr.**
1.500 kr.  120 kr.
5.000 kr. 400 kr.
10.000 kr.  800 kr.
15.000 kr.  1.200 kr.
25.000 kr.  2.000 kr.

* Beregningen af din bonus sker på baggrund af de forsikringer, du har haft hos Tryg eller Alka i året før bonusudbetalingen. Har du fx forsikringer fra 1. juli og resten af året, vil din bonus blive beregnet ud fra prisen på dine forsikringer i de seks måneder.

** Beløb under 75 kroner
Der er indført en minimumsgrænse på udbetaling af bonus på 75 kr. (før skat). Det vil sige, at hvis din bonus er under 75 kr., vil du ikke få beløbet udbetalt. Dette skyldes blandt andet relativt høje administrationsomkostninger ved udbetaling af relativt små bonusbeløb.

Har du spørgsmål? Kontakt os 8-15:30

Mette Rosenstrøm

Receptionist