Søg støtte

Søg

Hvad får du i bonus? Se tabellen

Bonussen vil typisk være 5-8 pct. af den samlede pris på dine forsikringer i Tryg eller Alka året før.

Hvis du er medlem af TryghedsGruppen - dvs. kunde i Tryg eller Alka - har du mulighed for at få udbetalt bonus.

Det er vores repræsentantskab, der hvert forår træffer beslutning om udbetaling af bonus og størrelsen heraf. Beslutningen vil blandt andet være baseret på vores økonomiske resultat for det foregående år. Bonussen vil typisk være 5-8 pct. af den samlede pris for dine forsikringer i Tryg eller Alka året før (eksklusiv afgifter mv.).

I tabellen nedenfor kan du se inden for hvilket interval, din forventede bonusudbetaling vil ligge. For at få udbetalt bonus skal du leve op til vores bonus-forudsætninger, som du kan se her.

Bonussen lå i 2019 på 8 pct.

Har du spørgsmål? Kontakt os 8-15:30

Mette Rosenstrøm

Receptionist