Søg støtte

Søg

Hvad får du i bonus? Se tabellen

Bonussen vil typisk være 5-8 pct. af den samlede pris på dine forsikringer i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere året før.

Hvis du er medlem af TryghedsGruppen - dvs. kunde i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere - har du mulighed for at få udbetalt bonus.

Det er vores repræsentantskab, der hvert forår træffer beslutning om udbetaling af bonus og størrelsen heraf. Beslutningen vil blandt andet være baseret på vores økonomiske resultat for det foregående år. Bonussen vil typisk være 5-8 pct. af den samlede pris for dine forsikringer i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere året før (eksklusiv afgifter mv.).

I tabellen nedenfor kan du se inden for hvilket interval, din forventede bonusudbetaling vil ligge. For at få udbetalt bonus skal du leve op til vores bonus-forudsætninger, som du kan se her.

Bonussen for 2020, der udbetales i 2021, er på 5 pct.

Samlet årlig pris for dine forsikringer* Bonus før skat ved 5%
1.500 kr. 75 kr.**
3.000 kr.  150 kr.
5.000 kr. 250 kr.
10.000 kr.  500 kr.
15.000 kr.  750 kr.
25.000 kr.  1.000 kr.

* Beregningen af din bonus sker på baggrund af de forsikringer, du har haft hos Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere i året før bonusudbetalingen. Har du fx forsikringer fra 1. juli og resten af året, vil din bonus blive beregnet ud fra prisen på dine forsikringer i de seks måneder.

** Beløb under 75 kroner
Der er indført en minimumsgrænse på udbetaling af bonus på 75 kr. (før skat). Det vil sige, at hvis din bonus er under 75 kr., vil du ikke få beløbet udbetalt. Dette skyldes blandt andet relativt høje administrationsomkostninger ved udbetaling af relativt små bonusbeløb.

Har du spørgsmål? Kontakt os 8-15:30

Mette Rosenstrøm

Receptionist