Søg støtte

Søg

Bonus til medlemmer

Vi udbetaler bonus til vores 1,3 mio. medlemmer, der er Tryg og Alkas kunder i Danmark. Det er ca. hver fjerde dansker. Det er vores repræsentantskab, der hvert år træffer beslutningen om bonus, som alle vores medlemmer har mulighed for at modtage. Den 29. september 2020 udbetalte vi samlet op mod 1.015 mio. kr. for året 2019.
Samlet årlig pris for dine forsikringer* Bonus før skat ved 8%
 938 kr.  75 kr.**
 1.500 kr.   120 kr.
 5.000 kr.  400 kr.
 10.000 kr.   800 kr.

Hvad får du i bonus?

Bonussen vil typisk være 5-8 pct. af den samlede pris på dine forsikringer i Tryg eller Alka året før. Det er vores repræsentantskab, der hvert forår træffer beslutning om udbetaling af bonus og størrelsen heraf. I år er bonussen på 8 pct.

Afgørelse om beskatning af medlemsbonus

Siden 2016 har TryghedsGruppen udbetalt bonus til sine medlemmer. Vi har nu i Landsskatteretten fået medhold i, at medlemsbonussen skal beskattes mere lempeligt. Denne afgørelse har Skatteministeriet valgt at indbringe for domstolene.

Vil du holdes opdateret om vores valg?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få valgresultatet i din indbakke. Du får også viden om TryghedsGruppens medlemsaktiviteter og TrygFondens arbejde for at øge trygheden.