Søg støtte

Søg

Medlemsdemokrati

Sådan arbejder vores repræsentanter

Vores 70 repræsentanter er TryghedsGruppens øverste myndighed. De er valgt af vores 1,5 mio. medlemmer – der er kunder i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere – til at træffe beslutninger på deres vegne.

Repræsentanterne, der alle er medlemmer af TryghedsGruppen, er med til at fastlægge vores overordnede strategier, udbetaling af medlemsbonus og niveauet for TrygFondens almennyttige aktiviteter.

Alle 70 repræsentanter er valgt af medlemmerne i deres region, og de kan stemme, stille forslag og deltage i udviklingen af TryghedsGruppen. Repræsentantskabet mødes til halvårlige repræsentantskabsmøder.

Mød to af vores repræsentanter

Repræsentanterne:

  • er samlet mindst to gange om året.
  • vælger TryghedsGruppens bestyrelse.
  • beslutter de overordnede strategier for TryghedsGruppen og TrygFonden.
  • godkender størrelsen og temaerne for TrygFondens uddelinger og almennyttige arbejde.
  • godkender TryghedsGruppens regnskab og eventuelle vedtægtsændringer.
  • sidder i et regionalt råd og er med til at behandle regionale og lokale ansøgninger to gange årligt.
  • kan indgå i særlige udvalg - fx valgbestyrelsen.
  • får et fast honorar for deres indsats.
  • kan højst genvælges tre gange og maksimalt sidde fire hele perioder i repræsentantskabet.
  • kan ikke modtage donationer fra TrygFonden.

Mød vores repræsentanter

Vores 70 repræsentanter kommer fra alle landets fem regioner. De mødes flere gange årligt og træffer beslutninger om vores arbejde.

Har du spørgsmål?

Anne Bech Kokkenborg

Senior projektleder