Søg støtte

Søg

Hjælp til kandidater

Få inspiration til dit kandidatur

Der kan være mange grunde til at stille op til vores repræsentantskab. Her kan du få inspiration til, hvilke temaer du kan være med til at diskutere. 

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg og står bag TrygFonden. Men vi har også kapitalforvaltning, investeringer i virksomheder, et omfattende medlemsdemokrati og en medlemsbonus. Hvis du stiller op som kandidat til vores valg, er der altså masser af områder, du kan have en mening om – og være med til at påvirke, hvis du bliver valgt. 

På denne side har vi forsøgt at skabe et overblik over, hvilke emner du eksempelvis kan være med til at debattere og udvikle, hvis du bliver valgt ind i repræsentantskabet.

Medlemskab og bonus

Ca. hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som medlem kan du bl.a. stille op og stemme til vores valg og dermed få indflydelse. Du kan også få udbetalt medlemsbonus.

Har du holdninger til andre temaer, end dem vi nævner?

Som kandidat til vores repræsentantskab er du velkommen til at bringe et hvilket som helst tema på banen i din valgkamp, og bliver du valgt ind, kan du arbejde for det på lige fod med dine kolleger i repræsentantskabet.

Har du spørgsmål?

Stine Tolstrup

Projektleder