Søg støtte

Søg

Medlemskab og bonus

Næsten hver femte dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som medlem kan du bl.a. stille op og stemme til vores valg og dermed få indflydelse.

Når du tegner en forsikring hos Tryg, bliver du samtidig medlem hos os. I dag er ca. 1,3 millioner danskere medlem af TryghedsGruppen, og vi er et af de største medlemsbaserede selskaber i Danmark.

Med medlemskabet følger retten til at stille op og stemme ved vores repræsentantskabsvalg og retten til at modtage medlemsbonus.
Læs om medlemskab af TryghedsGruppen.

Repræsentantskabet er vores øverste myndighed og har indflydelse på vores overordnede strategi, medlemsbonus og de midler, TrygFonden uddeler til tryghedsskabende projekter overalt i landet. Læs om vores repræsentantskab.

Vi vil gerne være førende og nytænkende indenfor medlemsdemokrati, og vi er de seneste seks år lykkedes med at øge vores valgdeltagelse markant. I dag ligger den stabilt mellem 10 og 15 pct.

Siden valget i 2014 har vores medlemmer kunne stemme elektronisk, og medlemmer kan nu også modtage deres valgbrev i e-Boks. Vi arbejder fortsat med at udvikle vores digitale tilstedeværelse og derigennem at engagere endnu flere af vores medlemmer – blandt andet via de sociale medier.

Medlemsbonus

Den 1. juni 2016 udbetalte vi for første gang bonus til vores medlemmer. Bonussen var på ca. 700 mio. kr. svarende til otte procent af medlemmernes betalte forsikringspræmier. I 2017, 2018 og 2019 udbetalte vi en tilsvarende bonus til vores medlemmer. Læs om vores medlemsbonus.

Bonusudbetalingen var resultatet af en længere debat i repræsentantskabet, der startede tilbage i 2014, hvor processen med at skabe en ny struktur i TryghedsGruppen for alvor blev sparket i gang.

I 2015 blev den nye struktur vedtaget. TryghedsGruppen blev opdelt i to enheder: én for medlemmerne fra Tryg (TryghedsGruppen) og én for medlemmerne fra Nordea Liv & Pension (Foreningen NLP). Samtidig blev det besluttet, at TryghedsGruppens medlemmer fremover kunne få bonus én gang om året.

Fact box component

  • Fact #1
  • Fact #2