Søg støtte

Søg

Vores strategi og struktur

Vores strategi og struktur besluttes af repræsentantskabet, der mødes til halvårlige repræsentantskabsmøder.

TryghedsGruppen er en del af Tryg-familien, som hver dag arbejder dedikeret med at skabe værdi og tryghed for alle i Danmark. Vi er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFondens almennyttige arbejde.

Vores formue er skabt gennem generationer af danskere, og vores største ansvar er at forvalte formuen på en måde, så vi kan være en stabil hånd under Tryg og sikre, at formuen kommer flest mulige danskere til gode via TrygFondens arbejde. Siden 2016 har TryghedsGruppen desuden udbetalt bonus til sine medlemmer.

Vi er demokratisk ledet med vores repræsentantskab som øverste myndighed. I repræsentantskabet sidder 70 repræsentanter, som vores ca. 1,3 mio. medlemmer vælger til vores valg. Alle forsikringstagere i Tryg i Danmark er medlem af TryghedsGruppen. Vores repræsentanter er også selv medlemmer.

Vores vedtægter er vores rettesnor for i hvilken retning og med hvilke initiativer, vi arbejder. Vi har desuden en række strategier og delstrategier. Det er vores repræsentanter, der godkender strategierne, der bl.a. dækker rammen for TrygFondens arbejde med almennyttige initiativer samt de overordnede rammer for fremtidige investeringer, udviklingen af medlemsdemokratiet og TryghedsGruppens struktur.

Vores vedtægter er rettesnoren for i hvilken retning og med hvilke initiativer, vi arbejder. Vi har desuden en række delstrategier for hhv. TrygFonden og vores investeringer. Læs om vores repræsentanter, og hvordan de arbejder.

Strategien dækker både over rammen for TrygFondens arbejde med almennyttige initiativer samt de overordnede rammer for fremtidige investeringer, udviklingen af medlemsdemokratiet og TryghedsGruppens struktur.

Den seneste store strukturændring blev vedtaget i 2015, da TryghedsGruppen blev opdelt i to enheder, og kunderne fra Nordea Liv & Pension fik deres egen forening.

Denne opdeling har givet en mere strømlinet struktur og en bedre mulighed for at fortælle, hvordan Tryg, TryghedsGruppen og TrygFonden hører sammen i Tryg-familien. Læs om Tryg-familien.

Repræsentantskabet vedtager desuden bl.a. ændringer i vores vedtægter samt vores valgregulativ, der indeholder retningslinjer for vores valg, vores kommunikation til medlemmerne, hvordan sekretariatet må hjælpe den enkelte kandidat og meget andet.