Søg støtte

Søg

Valg i Region Nordjylland

Valget er slut: Se, hvem der blev valgt

TryghedsGruppens medlemmer i Region Nordjylland har valgt otte kandidater til repræsentantskabet de næste fem år. Afstemningen forløb fra 22. januar til 7. februar, og 22 kandidater stillede op. 

Mød kandidaterne

22 nordjyske medlemmer kæmpede om otte pladser i repræsentantskabet. Afstemningsperioden strakte sig fra 22. januar til 7. februar 2024. Mød kandidaterne og læs om, hvad de står for.

Tidslinje for valget

Her kan du få et overblik over repræsentantskabsvalget i Region Nordjylland.
 1. 31. oktober 2023

  Vi åbner for, at du kan stille op til valget. Du skal melde dit kandidatur og samle 15 stillere for at blive kandidat.
 2. 14. november 2023

  Vil du vide mere om at stille op som kandidat? Deltag i vores digitale informationsmøde.
 3. 5. december 2023

  Det er sidste chance for at stille op som kandidat og samle de nødvendige 15 stillere.
 4. 7. december 2023

  Kandidater og stillere valideres. Vores sekretariatet sikrer, at alle opstillede kandidater lever op til opstillingskriterierne.
 5. Januar 2024

  Op til afstemningsperioden afholder vi valg- og medlemsmøder i Region Nordjylland. Her har kandidater og vælgere mulighed for at møde hinanden.
 6. 22. januar 2024

  Afstemningen åbner. Alle TryghedsGruppens medlemmer i regionen kan nu sætte deres kryds til valget. Der skal vælges 8 kandidater.
 7. 7. februar 2024

  Det er sidste mulighed for at afgive din stemme til valget. Afstemningen lukker ved midnat.
 8. 9. februar 2024

  Valgresultatet offentliggøres. Vi fortæller, hvilke 8 kandidater der har opnået flest stemmer og dermed er valgt til TryghedsGruppens repræsentantskab i Region Nordjylland.

Få svar på spørgsmål om vores valg

Hvordan stemmer jeg? Hvad er en stiller? Og hvem kan stille op? Få svar på dine spørgsmål om vores valg til TryghedsGruppens repræsentantskab.

Hvorfor er jeg medlem af TryghedsGruppen?

Du er medlem, fordi du har forsikringer i Tryg, Alka eller hos en af Trygs samarbejdspartnere. TryghedsGruppen er tæt forbundet med forsikringsselskabet Tryg og er i dag den største aktionær i Tryg.

Vi er demokratisk ledet og arbejder med respekt for de generationer af danskere, som gennem mere end 280 år har skabt den formue, vi forvalter. Den skal sikre, at vi kan være en god langsigtet ejer af Tryg og blive ved med at skabe værdi og tryghed for alle i Danmark gennem TrygFonden.

Hvad får jeg ud af at være medlem?

Du bliver medlem af TryghedsGruppen, når du er forsikringstager i Tryg i Danmark. Der følger ingen forpligtigelser med medlemskabet. Til gengæld har du mulighed for bonus og en række demokratiske rettigheder, som giver dig mulighed for at påvirke trygheden i din region og på tværs af landet. Det gør du enten ved at stemme, når der er valg til TryghedsGruppens repræsentantskab i din region eller ved selv at stille op som kandidat. Og de år, hvor repræsentantskabet beslutter at der skal udbetales medlemsbonus vil du også være berettiget til at modtage bonus jf. kriterierne.

Hvor ofte er der valg til repræsentantskabet?

Der er valg hvert år. Valget går på skift mellem de fem regioner i Danmark. Det betyder, at der er valg i hver region hvert femte år.

Se hvornår og hvor, der er valg næste gang i din region.

Hvem kan stille op til TryghedsGruppens repræsentantskab?

For at kunne stille op skal du opfylde mindst et af kriterierne i vedtægternes §4.5(d) om tilknytning til valgkredsen og have gjort det siden 30. september i året før valgåret. Derudover skal du bl.a. finde mindst 15 stillere, der vil anbefale dig som kandidat til TryghedsGruppens repræsentantskab.

Læs alle kriterierne her.

Hvorfor er der valg til repræsentantskabet?

Fordi TryghedsGruppen er et medlemsbaseret selskab. Medlemsdemokratiet er fundamentet for vores virke. Derfor er det vores flere end 1,3 mio. medlemmers engagement, der sikrer en bred forankring af virksomheden. Medlemmerne kan stemme og stille op til vores repræsentantskab, som er TryghedsGruppens øverste myndighed.

Vores repræsentanter varetager en række centrale opgaver, som du kan læse om her.

Hvad vil det sige, at kandidaterne valideres?

Når opstillingsfristen er udløbet, validerer valgbestyrelsen alle de opstillede kandidater. Det betyder, at valgbestyrelsen sikrer, at alle krav til kandidater og deres stillere er opfyldt. Herefter orienteres kandidaterne, og listen med kandidater til repræsentantskabsvalget offentliggøres.

Hvad er en stiller?

En stiller er et medlem af TryghedsGruppen, der anbefaler, at et andet medlem stiller op til repræsentantskabsvalget. Alle kandidater skal skaffe 15 stillere for at kunne stille op til valget.

En stiller skal være medlem af TryghedsGruppen i valgkredsen fra den 30. september i året før valgåret. En stiller kan kun stille for ét andet medlem og er ikke forpligtet til at stemme på den pågældende. Alle opstillede kandidater skal 

Læs mere om krav til medlemskab i TryghedsGruppens valgregulativ og vedtægter.

Hvem kan stemme?

Hvis du er medlem af TryghedsGruppen i den region, hvor der er valg, den 30. september i året før valgåret, kan du stemme til valget. 

Du kan læse mere om reglerne for vores valg i vores valgregulativ og vedtægter.

Produktforsikringer

Du kan også være stemmeberettiget ved at have købt en produktforsikring i fx Elgiganten, Fona, Bilka, TDC og mange flere. Disse produktforsikringer sælges ofte i distributørens brand, men det vil fremgå af betingelserne, at det bagvedliggende forsikringsselskab er Tryg eller Trygs svenske filial Moderna.

Nogle af disse forsikringer er forudbetalt for flere år og det kan således være nogen tid siden, du har købt den pågældende forsikring. Du behøver således ikke selv at have været i direkte kontakt med Tryg for at være stemmeberettiget. Det er udelukkende personer, der har købt en produktforsikring før den 31. marts 2017, der er medlemmer og derved kan være stemmeberettigede.

Hvordan stemmer jeg til valget?

Hvis du er medlem af TryghedsGruppen, i regionen hvor der er valg, vil du i starten af året modtage et digitalt eller fysisk brev med oplysninger om valget, og hvordan du stemmer. Du kan afgive din stemme på to måder:

 • Du kan stemme ved at klikke på det link, du får tilsendt via mail eller e-Boks (hvis du har valgt at modtage digital post fra TryghedsGruppen i din e-Boks).
 • Du kan stemme digitalt på vores hjemmeside ved hjælp af en kode, der står i dit brev eller med NemID.

PwC håndterer stemmesedlerne og optællingen.

Hvem kan jeg stemme på?

I valgperioden kan du stemme på de opstillede kandidater til repræsentantskabet i regionen. Kandidaterne bliver præsenteret her på tryghed.dk.

Er det nu også helt sikkert at stemme digitalt?

Ja, det er det.

Når du logger ind i valgsystemet via e-Boks eller med NemID, kontrollerer det digitale valgsystem, om du har ret til at stemme. Hvis du har stemmeret får du adgang til den elektroniske stemmeseddel. Din afgivne stemme bliver krypteret og gemt i en ”stemmepakke” sammen med dit VælgerID.

Når afstemningsperioden er afsluttet, og der skal opgøres et valgresultat, adskiller valgsystemet den afgivne stemme og VælgerID irreversibelt. Dermed er det umuligt at genskabe en forbindelse mellem en vælger og den afgivne stemme. Valgsystemet er testet og godkendt af PwC.

Hvad gør jeg, hvis jeg har slettet min mail i e-Boks eller mistet min stemmeseddel?

Ring til os på telefon 45 26 08 26.

Hvordan informerer I om valget?

Hvis du er et af vores stemmeberettigede medlemmer, hører du direkte fra os. Du modtager et brev via mail, i din e-Boks eller et fysisk brev og en stemmeseddel med posten.

Information om repræsentantskabsvalget, kandidaterne og TryghedsGruppen findes her på vores hjemmeside. Derudover annoncerer vi valget via vores Facebook-, LinkedIn- og Twitter-profil, på Trygs hjemmeside og i lokale medier.

Hvad er en valgbestyrelse?

Valgbestyrelsen leder repræsentantskabsvalget i henhold til TryghedsGruppens vedtægter og valgregulativ. Valgbestyrelsen består af tre repræsentantskabsmedlemmer, som er valgt af repræsentantskabet. Alle medlemmer af valgbestyrelsen er valgt uden for den region, hvor der afholdes valg.

Hvor mange repræsentanter er der?

Der er 70 repræsentanter på landsplan, og de er fordelt efter regionernes størrelse. 

Mød repræsentanterne her.

Hvad får repræsentanterne i honorar?

Vores repræsentanter får et fast honorar om året for deres arbejde i repræsentantskabet samt et mødehonorar pr. møde.

Desuden er der yderligere honorarer til repræsentantskabets formand, til formændene for de regionale råd og til medlemmerne af valgbestyrelsen. Honorarerne i repræsentantskabet indeksreguleres automatisk en gang årligt pr. 1. januar på baggrund af ændringerne i forbrugerindekset.

Se honorarerne her.

Er jeg som kunde i Tryg, Alka eller hos en af Trygs samarbejdspartnere i Danmark altid medlem af TryghedsGruppen?

Du er kun medlem af TryghedsGruppen, hvis du er registreret som forsikringstager på en police og bor i Danmark men ikke, hvis du udelukkende er den forsikrede. En forsikringstager er den person, der har tegnet en forsikringspolice og står registreret som forsikringstager på policen. Den forsikrede er den person, der er dækket af forsikringen. I nogle tilfælde er dette én og samme person, i andre tilfælde er det to eller flere forskellige personer.

Et typisk eksempel, hvor det er to forskellige personer, er, når en forælder tegner en ulykkesforsikring for sit barn. I dette tilfælde er forælderen forsikringstager, mens barnet er den forsikrede. Et andet eksempel er sundhedsforsikringer tegnet af virksomheder for deres medarbejdere. Her er virksomheden forsikringstager, mens medarbejderne er de forsikrede. 

Hvis jeg er forsikret gennem en gruppeordning, er jeg så medlem af TryghedsGruppen?

Hvis du har tegnet en forsikring gennem en gruppeordning i Tryg, er du forsikringstager og dermed medlem af TryghedsGruppen. Gruppeordninger med Tryg kan eksempelvis være tegnet via foreninger eller arbejdspladser.

Er du i tvivl, kan du altid kontakte Tryg.