Søg støtte

Søg

Alex S Nielsen Alex S Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager, 64 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Middelfart Kommune


At være leder betyder ikke, at man altid sætter sig selv forrest. At være leder betyder, at man passer på sin flok og sørger for alle.

Jeg er 63 år gammel, ansat ved Banedanmark og bor i Middelfart.

Jeg har igennem hele livet været med i forskellige foreninger, fodbold, kajakroning, badminton, volleyball og sejlsport. Her har jeg set, hvor meget det betyder for unge mennesker at have tilholdssted i livet, hvor der er tryghed, og hvor man kan være fri og opleve andre unge på samme niveau.

Jeg vil som medlem af repræsentantskabet i TryghedsGruppen arbejde med følgende mærkesager.

1. Mærkesag

Børn og unge:

Jeg vil gøre, hvad der er muligt og hjælpe børn og unge ind i et aktivt fritidsliv, samtidigt sikre at børn og unge, der har det vanskeligt, også bliver tilgodeset, så de også kan føle sig trygge i deres hverdag.

Ligeledes vil jeg arbejde på at give børn og unge gode oplevelser i klubber og på camps, hvor børn og unge kan opleve et fællesskab med andre.

2. Mærkesag

For dem, der er blevet lidt ældre:

Det er vigtigt, at medlemmerne, når de når lidt op i årene, stadig har mulighed for at bevæge sig fysisk og dermed kan bevare et godt helbred.

Jeg vil arbejde på at opbygge fællesskaber, åbne lokale foreninger, sportsklubber og lignende, så vi på den måde kan sikre, at de unge, som er blevet lidt ældre, bevarer deres færdigheder langt op i årene til glæde ikke mindst for dem selv, men også for deres omgivelser. De skal være sammen med andre i samme situation og være trygge, der hvor de færdes.

Dem, som er blevet lidt ældre, skal forkæles, og vi skal give dem tryghed, når de færdes i det offentlige rum.

3. Mærkesag

Tryghed i det offentlige rum:

Det skal være sikkert at færdes i trafikken for alle, herunder blandt andet støtte op om skolepatruljer, støtte de lokale grupper som blandt andet natteravnene, veteraner og andre, som behov for tryghed.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Som forsikringstager i Tryg og dermed medlem af TryghedsGruppen er det rart at vide, at man er med til at støtte TrygFondens projekter over hele landet. Man kan på en måde godt føle sig en lille smule stolt, når man ser de projekter, der gives støtte til.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Det er vigtigt, at der er en stærk organisation, der understøtter de tiltag og beslutninger, som Tryg foretager. Tryg skal som virksomhed have mulighed for udvikle sig og gå efter de mål, som de har sat sig, og til det har de behov for, at TryghedsGruppen understøtter de ambitioner, som Tryg har.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Det er et helt fantastisk stykke arbejde, som TrygFonden gør, og som rigtigt mange har glæde af. Når man kommer rundt i landet og ser og hører, hvad TrygFonden har støttet, kan man som medlem af TryghedsGruppen kun være stolt af, at man som kunde hos Tryg har bidraget til dette.

Frivilligt arbejde

Det er det frivillige arbejde, der sikrer, at foreningslivet kan blomstre og udvikle sig. Uden de frivillige eksisterer der ikke noget foreningsliv.

Hjerteløbere

Det har vist sig, at hjerteløberne yder en stor indsats, og deres indsats gør, at mange føler sig trygge, ikke kun egne hjem, men alle steder hvor der er behov. Vi mangler flere herteløbere, så der skal arbejdes på at få flere til at tilmelde sig.

Kystlivredning

Vi bør støtte op om dette initiativ og vise, at de mennesker, som sommer efter sommer overvåger vore strande, er værdsat.

Andre kandidater

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år