Søg støtte

Søg

Claus Wistoft

Selvstændig, direktør, viceborgmester, 64 år

"Trygfamilien" leverer den ene flotte indsats efter den anden - for samfundet - til forsikringskunderne - jeg er klar til en ny indsats !

Jeg er en erfaren person på 63 somre, som har et meget bredt CV.

Jeg har været selvstændig siden 1985, og forretningen har undervejs prøvet kræfter med landbrug i DK med både planteavl, mælke- og svineproduktion.

Har også drevet landbrug 10 år i Skotland, hvilket var en fantastisk erfaring.

Energiproduktion fra vind og sol er også gode erfaringer, ligesom jeg har udstykket en del byggegrunde og er aktiv i fast ejendom generelt.

Jeg har været medlem af byrådet i Syddjurs Kommune siden 1. jan. 2010 og været borgmester i perioden 2014 - 17, og 1. viceborgmester den øvrige tid.

Jeg er ligeledes aktiv i forskellige private bestyrelser, herunder TryghedsGruppen og Tryg Forsikring A/S.

Jeg har siddet 2 perioder i TryghedsGruppens repræsentantskab og stiller op for 3. gang, da jeg mener at have både indsigten, historikken og kompetencerne til at bringe TryghedsGruppen og TrygFonden stærkt ind i fremtiden.

Trygfamilien er en unik konstruktion - som hviler på 4 stærke ben, nemlig TrygFonden, de regionale råd, bonus til medlemmerne, og vores ejerskab af 46 % af Tryg Forsikring - og sidst men ikke mindst vores medlemsdemokrati.

I mine 10 år i repræsentantskabet har vi hele tiden arbejdet med at finde den rette
balance - som vi i det daglige kalder "Trygfamilien".

Det er et arbejde i en dynamisk verden, som aldrig bliver færdigt, og som også i fremtiden skal have fuld opmærksomhed, og det er jeg meget opmærksom på.

Helt konkret går jeg ind for et fortsat stærkt almennyttigt arbejde i TrygFonden og de regionale råd, jeg går ind for fortsat udbetaling af bonus til medlemmerne, når det går Tryg Forsikring godt. I dag betales der skat af bonussen, men det skal vi have ændret til en model, der ikke medfører skattepligt.

Forudsætningen for alle de gode indsatser og bonus er jo, at det går Tryg Forsikring godt, og derfor skal TryghedsGruppen være en god, aktiv og opmærksom ejer af Tryg Forsikring, så forsikringsselskabet kan udvikle sig både lønsomt og bæredygtigt.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Alle vores medlemmer er kunder i Tryg eller Alka Forsikring, og vi har i TryghedsGruppen reelt demokrati, hvor alle kan stille op, og alle kunder kan stemme. Det skal vi værne om og passe på, og vi skal skal arbejde for gode forsikringer i Tryg til rimelige priser, så alle kunder i forsikringsselskabet føler sig godt behandlet. Vi skal også i fremtiden lave arrangementer for vores medlemmer om samfundsaktuelle udfordringer, der har med tryghed for os alle at gøre.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Ejerskabet af Tryg Forsikring er vores DNA, og vi skal hurtigst muligt op og eje over 50 % igen. TryghedsGruppen er og skal også i fremtiden være en dedikeret og aktiv ejer af Tryg Forsikring, idet udbyttet herfra muliggør alt det andet, vi gerne vil. Vi har netop vedtaget en ny ejerskabspolitik, der sætter mål for vores ejerskab og i hvilken retning, vi ønsker Tryg skal udvikle sig. I politikken fokuseres der helt rigtigt på medarbejder- og kundetilfredshed, som fundamentet for indtjeningen.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden er vores ansigt ud til danskerne og gør det fantastisk flot. Der ydes store som små indsatser - tæt på lokalsamfundene via de regionale råd og mindre indsatser og donationer, og via nationale partnerskaber og forskningsindsatser ydes endnu større beløb. TrygFondens 2030-strategi er netop vedtaget og vil bringe TrygFondens arbejde til et nyt niveau, som helt rigtigt sætter mere retning og frembringer tydeligere resultater for både medlemmer og alle danskere.

Andre kandidater

Marianne Kristensen

Marianne Kristensen

Erhvervschef

57 år

Linda Dandanell Klingenberg

Linda Dandanell Klingenberg

Socialjurist (selvstændig)

46 år

Torben Busk

Torben Busk

Virksomhedsudvikler

72 år

Lise Højmark

Lise Højmark

Erhvervsrådgiver

60 år

Carsten Hindborg Olsen

Carsten Hindborg Olsen

Lager- og logistikoperatør. Tillidsmand

58 år

Lissy Kristensen

Lissy Kristensen

Voluntary worker

65 år

Kim Larsen

Kim Larsen

GDPR-ansvarlig

61 år

Martin Mathias Christensen

Martin Mathias Christensen

Ingeniør

80 år

Torben Hansen

Torben Hansen

Borgmester, Randers Kommune

58 år

Anders Sølvsten

Anders Sølvsten

Havnearbejder

46 år

Vibs Harkjær Møller

Vibs Harkjær Møller

Designer

42 år

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Teamleder - skov- og landskabsingeniør

40 år

Simon Ødegaard Simonsen

Simon Ødegaard Simonsen

Selvstændig

68 år

Jens Winther Jensen

Jens Winther Jensen

Læge og direktør

54 år

Ole Arenfeldt Jensen

Ole Arenfeldt Jensen

Direktør

61 år

Cengiz Simsek

Cengiz Simsek

Købmand - Direktør - Founder

46 år

Mads Panny

Mads Panny

Lærer og viceborgmester i Viborg

44 år

Marianne Bryrup

Marianne Bryrup

HR Manager

63 år

Fatma Cetinkaya

Fatma Cetinkaya

Socialrådgiver / Udviklingsvejleder

57 år

Jesper Vejen Møller

Jesper Vejen Møller

Fængselsbetjent

37 år

Anja Juhl Jensen

Anja Juhl Jensen

Virksomhedsejer

48 år

Rasmus Jensen Schjødt

Rasmus Jensen Schjødt

Socialpolitisk rådgiver

41 år

Sara Jørgensen

Sara Jørgensen

Direktør

47 år

Erhan Kilic

Erhan Kilic

Advokat & Konsulent i Socialpædagogernes Landsforbund

41 år

Eva Levinsen Højfeldt

Eva Levinsen Højfeldt

Senior Brand & Communication Manager

54 år

Søren Nielsen

Søren Nielsen

Underviser

43 år

Lars Jørgen Østergaard

Lars Jørgen Østergaard

Professor, cheflæge

60 år

Marie-Louise Møller Kolbeck

Marie-Louise Møller Kolbeck

Ergoterapeut

33 år

Anja Romby Hauge

Anja Romby Hauge

Financial controller

37 år

Else Søjmark

Else Søjmark

Regionsrådet / udvalgsformand nære sundhedstilbud - tidligere politisk konsulent og leder

Martin Mikkelsen

Martin Mikkelsen

Kommunalpolitiker, rejseleder og byguide

36 år

Fatma Øktem

Fatma Øktem

Fhv. folketingsmedlem

49 år

Kurt H. Jørgensen

Kurt H. Jørgensen

Forfatter

68 år

Lotte Broder Jørgensen

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

59 år

Ivan Møller Sørensen

Ivan Møller Sørensen

Driftsformand

61 år

Simon Hervik Thorsen

Simon Hervik Thorsen

Intern sælger

35 år

Benny Kirkegaard

Benny Kirkegaard

Chefkonsulent

64 år

Tine Brink Henriksen

Tine Brink Henriksen

Børnelæge og forsker

61 år

Palle Juelsgaard

Palle Juelsgaard

Lægefaglig direktør

63 år

Ninna Møller

Ninna Møller

Selvstændig, marketingrådgiver

43 år

Kenneth Snogdal

Kenneth Snogdal

Driftsleder og paramediciner

47 år

Claus Skov Christensen

Claus Skov Christensen

Servicetekniker, tillidsrepræsentant

55 år

Jørn E. E. Nielsen

Jørn E. E. Nielsen

Pensionist (tidl. ansat i Post Danmark)

69 år

Kaare Madsen

Kaare Madsen

Ingeniør

29 år

Emil Holst Malmberg

Emil Holst Malmberg

Revisor

24 år

Jonas Bernt Kramer

Jonas Bernt Kramer

Construction Bid Manager, Siemens Gamesa Renewable Energy

39 år

Dan Gram Lykholt

Dan Gram Lykholt

Senior Category Manager

52 år

Jesper Skov

Jesper Skov

Tømrer og Tillidsrepræsentant

34 år