Søg støtte

Søg

Dennis Ørsted Petersen Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent, 34 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Svendborg Kommune


Jeg vil arbejde for, at TrygFonden styrkes, og at medlemmerne i langt højere grad kan involvere sig i TryghedsGruppens arbejde.

Mit navn er Dennis Ørsted Petersen. Jeg er 34 år, uddannet socialrådgiver og bor til daglig i Tved, nord for Svendborg by, sammen med min hustru Josefine. Vi venter vores første barn til april. Til dagligt arbejder jeg på OUH.

Jeg genopstiller til TryghedsGruppens repræsentantskab, fordi jeg ønsker at fortsætte arbejdet med at styrke TrygFonden og sikre, at TryghedsGruppens medlemmer har indflydelse på repræsentantskabets arbejde.

Jeg vil arbejde for at styrke TrygFondens arbejde med fokus på socialt udsatte samt børn og unges trivsel. Derudover er det vigtigt for mig, at TryghedsGruppens repræsentantskab til stadighed finder nye veje til at inddrage vores medlemmer i arbejdet, og sikrer at TryghedsGruppen opleves som en stærk og relevant samfundsaktør.

TryghedsGruppen skal være kendt for åbenhed og gennemsigtighed, og sikre at Trygs kunder har reel indflydelse. TryghedsGruppen skal forblive en seriøs og stærk stemme i Trygs ledelse, og vi skal øge vores ejerandel over de kommende år. Vi skal bakke op om Trygs arbejde med at blive en endnu større aktør på forsikringsmarkedet, men samtidig fastholde Tryg som et nærværende selskab med kvalitet i højsædet.

TrygFonden gør en kæmpe forskel for danskernes tryghed i hverdagen. Ved at donere hjertestartere, redningsveste og meget andet, bidrager vi til at sætte et positivt aftryk. Gennem vores donationer og forskningsarbejde stiller vi skarpt på, og forbedrer, udsatte gruppers livsvilkår.

Det er mit mål, at TrygFonden over den næste valgperiode bliver styrket og får tilført flere midler, og jeg vil arbejde for, at donationerne når bredere ud i vores geografiske område. Vi oplever desværre i dag, at det er store ”huller” i landkortet, når vi behandler ansøgninger fra frivillige foreninger o.a.

Der ligger en stor opgave i at sikre trygheden i de små samfund, og det er også her at TrygFondens investeringer i socialt arbejde har meget stort potentiale. Tryghed til flere danskere – det synes jeg er værd at kæmpe for!

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Jeg ønsker at fortsætte arbejdet med at sikre, at TryghedsGruppens medlemmer har indflydelse på repræsentantskabets arbejde. Det er vigtigt for mig, at TryghedsGruppens repræsentantskab til stadighed finder nye veje til at inddrage vores medlemmer i arbejdet, og at TryghedsGruppen opleves som en stærk og relevant samfundsaktør. Vores nye medlemsstrategi er et godt skridt på vejen. Jeg vil knokle for at strategien ikke bare er ord på et papir, men bliver til handling der kan mærkes.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Tryg har vokseværk og det, synes jeg, er godt. TryghedsGruppen har i denne periode deltaget ved opkøbet af Alka og senest ved at hjælpe Tryg med at deltage i RSA-transaktionen. På den baggrund er TryghedsGruppens ejerandel faldet til ca. 45%. Det er vigtigt for mig, at vi hurtigst muligt øger vores andel til over 50% igen. Personligt håber jeg, at vi når over 60%, fordi det uden tvivl styrker medlemmernes indflydelse på Trygs forretningsdrivelse, og skaber bedre forsikringsvilkår for de mange.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Det er mit mål, at TrygFonden over den næste valgperiode bliver tilført flere midler, og at vi styrker vores position som en af de største og mest ambitiøse almennyttige aktører i Danmark. Der ligger en stor opgave i at sikre trygheden i de små samfund, og det er også her at TrygFondens investeringer i socialt arbejde har meget stort potentiale. Tryghed til flere danskere – det synes jeg er værd at kæmpe for!

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

Det er meget vigtigt for mig, at TryghedsGruppen investerer ansvarligt og bæredygtigt. Som en betydelig samfundsaktør har vi ansvaret for, at vores investeringer bidrager positivt til verden omkring os. Vi kan sagtens investere grønt og bæredygtigt, og samtidig sikre et solidt økonomisk fundament at udvikle tryghedsskabende indsatser på.

Sammensætningen af repræsentantskabet

Diversitet i repræsentantskabets sammensætning er et vigtigt indsatsområde. Som det yngste medlem af repræsentantskabet i Syddanmark, har jeg oplevet hvordan flere perspektiver skaber værdi i vores arbejde. Jeg håber at repræsentantskabets sammensætning i fremtiden, vil ligne vores medlemsskare mere, end det er tilfældet i dag.

Andre kandidater

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år