Søg støtte

Søg

Dorthe K. Graugaard Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær, 51 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Varde Kommune


Medlemmer med muligheder/muligheder med medlemmer. Det går begge veje:
Medlemsmuligheder for medbestemmelse, og intet Tryg uden medlemmer.

Jeg hedder Dorthe Graugaard, er 51 år og bor i Ølgod sammen med min mand og vores to børn.

Jeg arbejder som advokatsekretær, og har blandt andet, qua min mangeårige erhvervserfaring, opnået en viden, som jeg mener, vil være et godt aktiv til repræsentantskabet.

Min dag starter ofte med at morgensvømme i vores lokale svømmehal, hvor jeg, udover svømningen, nyder den store kontaktflade med mange forskellige aldersgrupper.

Min fritid bruger jeg blandt andet som frivillig mentor i Lær for Livet (Fond) S/I.

Jeg sætter også stor pris på hygge med familie og venner, og så elsker jeg at høre musik i alle genrer, og har næsten altid et par koncertbilletter hængende på køleskabet til senere brug.

Det er de bløde værdier, ved tryghed og trivsel for alle borgere i Region Syddanmark, jeg vil arbejde meget for. Jeg har nedennævnte tre kernepunkter for mit arbejde.

Jeg vil arbejde for:

at skabe tryghed til anbragte børn og unge,
at der skabes tryghed ved hurtig akut hjælp og
at TrygFondens midler fordeles bedst muligt i hele Region Syddanmark, også i yderområderne, til de personer eller de projekter, jeg mener, det giver mest værdi.

Jeg vil på bedste måde sætte mit personlige aftryk på, hvorledes midlerne fra TrygFonden fordeles bedst muligt i hele Region Syddanmark, selvfølgelig under hensyntagen til de strategier og visioner, der allerede er vedtaget.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

At jeg som medlem har mulighed for at komme med min holdning til, hvordan TrygFondens midler fordeles bedst muligt samt sikre, at der også fremover skal være udbetaling af medlemsbonus, er for mig et kæmpe plus og gør, at jeg har lyst til at deltage aktivt i repræsentantskabet. Medlemmer med muligheder/muligheder med medlemmer: Det går begge veje. Som medlem har man mulighed for at have indflydelse, og det giver forskellige muligheder - men uden medlemmer er der intet Tryg.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Ejerskabet af Tryg er selve udgangspunktet for TryghedsGruppen og de fordele, som heraf følger med - blandt andet ved udbetaling af medlemsbonus. TryghedsGruppens formål med at investere i en tryghedsskabende virksomhed som Tryg, for blandt andet herigennem at kunne yde støtte til samfundsgavnlig virksomhed og tryghed, matcher også mine forventninger til Tryg som forsikringsselskab.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFondens bidrag af forskellig art gennem donationer, partnerskaber, signaturprojekter eller sociale investeringer åbner spændende muligheder for, at forskellige lokale tiltag inden for sociale og tryghedsskabende projekter, der ellers ikke kunne sættes i gang, kan gennemføres ved hjælp fra TrygFondens bidrag. F.eks. kan blandt andet nævnes: - TrygFondens bidrag gennem Mødrehjælpen, - TrygFondens bidrag til Hjerteløberprojektet og - TrygFondens bidrag til førstehjælpskurser og kystlivredning.

Frivilligt arbejde

Værdien af frivilligt arbejde kan ikke gøres op. Der er et voksende behov for frivilligt arbejde for at få mange ting til at lykkes. Når man bidrager med frivillighed, på den ene eller anden måde, giver det også meget til en selv, når man kan se, hvor meget det betyder for modtageren, der kan mærke, at man yder frivilligt arbejde, fordi man har vilje og lyst til at hjælpe, og ikke fordi det er en eventuel kompensation, der er drivkraften.

Hjerteløbere

Hurtig akut hjælp er vigtigt, og tiden er en afgørende faktor for hjælp, når en person falder om med hjertestop. TrygFondens Hjerteløbere er et fantastisk projekt, der giver flere chancen for at overleve hjertestop uden for hospital i Danmark ved, at førstehjælpen når hurtigt frem.

Andre kandidater

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år