Søg støtte

Søg

Erik Sievertsen Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær, 55 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Sønderborg Kommune


Repræsentantskabet skal afspejle medlemsgrundlaget.

TrygFonden skal forsætte sit gode arbejde.

Tryg skal forblive en god forsikring.

Jeg er født og opvokset i Sønderborg. I dag bor jeg med kone og barn på landet tæt ved Gråsten.

Jeg er udlært elektriker og har arbejdet som elektriker i 25 år.

De sidste 12,5 år har jeg dog arbejdet som faglig sekretær ved Dansk El-Forbunds afdeling i Sydjylland.

Da alle forbundets medlemmer har forsikringer ved Alka, har jeg også været ambassadør for Alka de sidste 12,5 år. Da Alka i 2017 blev solgt, var jeg glad for, at det var Tryg, der købte Alka. Jeg synes simpelthen, at Tryg og Alka er gode og troværdige forsikringer.

TrygFonden er guld værd for vort lille Danmark med alle dens gode donationer til tryghedsskabende projekter. Min dreng fik i forbindelse med, at han skulle have dræn i ørerne som 4 årig, en bamse, en isbjørn bamse, som hedder Theo. Theo har fulgt ham lige siden, når han har været syg, skulle have dræn i osv. igennem de sidste 8 år. En lille ting fra TrygFonden, der har haft stor betydning for min dreng og som har gjort mange ting nemmer for min kone og mig.

Hvis jeg bliver valgt, vil jeg igennem repræsentantskabet arbejde for, at Tryg og Alka forbliver gode og troværdige forsikringer i øjenhøjde med deres medlemmer.

TrygFonden skal forsætte sit tryghedsskabende arbejde. Jeg vil arbejde for, at de gode resultater forsætter, og er det muligt, skal resultaterne blive endnu bedre.

Der skal hvert år også nøje overvejes niveauet for bonusudbetaling, det er vigtigt.

Jeg vil prøve at opfylde mine valgløfter ved at samarbejde, være kreativ og udvikle de gode idéer.

Jeg syndes også, at sammensætningen af repræsentantskabet er vigtigt, det skal gerne afspejle sit medlemsgrundlag nogenlunde. Det gør det ikke i dag. I dag er der et flertal af "toppen af erhvervslivet" og "professionelle bestyrelsesmedlemmer" i repræsentantskabet.

Med mig i repræsentantskabet får I en, der repræsenterer mellemklassen, elektrikeren, pædagogen, mureren, soldaten, sekretæren, smeden, maleren med flere.


Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Medlemmerne er grundstenen i TryghedsGruppens demokrati. Det er medlemmerne, der sammensætter repræsentantskabet, som i en 5 årig periode skal varetage medlemmernes interesser. Jeg håber, at mange medlemmer vil afgive deres stemme. Dermed vil repræsentantskabet blive sammensat på en måde, der afspejler medlemmerne bedst muligt.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

TryghedsGruppen ejer i dag 45 % af Tryg. Jeg så gerne, at TryghedsGruppen kom op på en ejerandel lige over 50 %. Det er bare for at være 100 % sikker på, at Tryg og Alka forbliver gode og troværdige forsikringer, uden at andre kan ødelægge det i fremtiden. Det vil sikre TryghedsGruppens værdier, om at min. 1 % af formuen skal gå til almennyttige aktiviteter, så vi sikrer os et stort afkast i fremtiden.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden er guld værd for vort lille Danmark med alle dens gode donationer til tryghedsskabende projekter. Det er min mening, kort og godt!

Sammensætningen af repræsentantskabet

Jeg synes, at sammensætningen af repræsentantskabet er vigtigt, det skal gerne afspejle sit medlemsgrundlag nogenlunde. Det gør det ikke i dag. I dag er der et flertal af "toppen af erhvervslivet" og "professionelle bestyrelsesmedlemmer" i repræsentantskabet. Med mig i repræsentantskabet får I en, der repræsenterer mellemklassen, elektrikeren, pædagogen, mureren, soldaten, sekretæren, smeden, maleren med flere.

Andre kandidater

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år