Søg støtte

Søg

Jesper Knudsen Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat), 65 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Kolding Kommune


Med humanitært og upolitisk livssyn vil jeg arbejde for, at vi støtter, hvor der er alvorlige behov, der svært kan opfyldes uden vores hjælp.

Jeg har lang erfaring med bestyrelsesarbejde, herunder arbejde i almennyttige og velgørende fonde, hvor jeg har en god evne til at diskutere åbent og analysere og finde stærke og svage sider, inden beslutninger træffes. Jeg har afsluttet en lang og spændende karriere som advokat og får derved frigjort en række gode ressourcer, som repræsentantskabet kan drage nytte af.

Jeg bor i Kolding, hvor jeg har et betydeligt netværk, som jeg i mange situationer kan trække på.

Jeg vil arbejde for at skabe mere og bedre tryghed inden for de udvalgte 12 fokusområder, hvor der er udækkede og alvorlige behov, som gruppen kan bidrage til at opfylde.

Jeg vil have mest fokus på de svagest stillede af vores medmennesker, hvor gruppens støtte kan gøre en varig forskel og skabe en større og varig tryghed.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Jeg tror, at mange medlemmer lægger større vægt på TrygFondens aktiviteter end på udbetalingen af medlemsbonus. Det glæder medlemmerne at kunne se, at deres forsikringspræmier også anvendes på en rigtig god måde gennem TrygFonden.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Ejerskabet er grundstenen i det enestående set-up, der danner basis for at realisere TrygFondens strategi og skabe mere tryghed for danskerne. Dette er meget værdifuldt og skal bevares.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden bidrager gennem sit arbejde og støtte til, at vigtige samfundsopgaver løses. Fonden starter der, hvor det eksisterende system holder op og er dermed en samfundsvigtig tryghedsskaber.

Andre kandidater

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år