Søg støtte

Søg

Lisbeth Oxholm Andersen Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent, 55 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Tønder Kommune


Forebyggelse giver dig og mig et trygt og værdifuldt liv og her er TrygFonden en vigtig medspiller i Danmark.


Jeg hedder Lisbeth Oxholm Andersen og er selvstændig HR konsulent, hvor jeg bl.a. arbejder med arbejdslyst ude på vore arbejdspladser, men også i foreninger og bestyrelser. Jeg er 54 år og bor ude på landet mellem Løgumkloster og Tønder. I min fritid holder jeg af at nyde at være på Rømø.

Jeg vil arbejde for, at vi har et stabilt niveau, når det handler om uddelinger fra TrygFonden. Jeg vil også arbejde for, at TrygFonden med sin nye strategi går ud og sætter dagsordenen på områder, som skaber Tryghed for alle danskere.

I 2022 går TrygFondens nye strategi nemlig i luften – et spændende arbejde, som repræsentanterne har arbejdet på i små to år. Jeg vil gerne være med til at se, om det nu også virker, det som vi har sat os for, med at erstatte fokusområder med programmer, som det nu hedder.

Jeg er pt. indvalgt af repræsentantskabet til at sidde i bevillingsudvalget. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi som repræsentanter inddrages i udvalg som bevillingsudvalg med de store landsdonationer og forskningsprojekter - vi ser på ansøgningerne med andre øjne end de fagprofessionelle.

Jeg har også været med til at oprette medlemsudvalget og var med i den første del af arbejdet i udvalget. Igen også noget, som bestyrelsen roligt kan inddrage et antal repræsentanter i fremadrettet.

Den gode dialog mellem repræsentantskab, bestyrelse og administration skal fortsætte – ligesom TryghedsGruppen skal være talerør for forsikringstagerne og turde sætte krav til Tryg A/S indenfor rammerne.

Og så vil jeg fortsat bruge min fritid på at være ambassadør og gå ud med donationer og høre, hvad medlemmer, frivillige, organisationer mm. bidrager med til vores tryghed i Danmark. De frivillige gør en kæmpe indsats for, at vi har et samfund, hvor så mange træder til og hjælper dem, som har brug for en ekstra indsats. TAK for det.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Medlemmer er jo kernen til, at der kan vælges et repræsentantskab. Og medlemmerne skal have mulighed for mere indflydelse. Vi har i vores region haft fokus på "Børn og Unges trivsel" i 2021. Det skete udelukkende, fordi medlemmerne stemte om, hvilket fokus vi som lokalt repræsentantskab skulle have i år. Derfor er de fleste af vores regionale midler gået til projekter med Børn og Unge i 2021. Det er også vigtigt, at TryghedsGruppen drives godt, så der er et afkast til medlemsbonus til os.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Jeg mener, at vi som en medlemsbaseret forening skal have fokus på at have over 50 % ejerskab af Tryg A/S - og dermed være langsigtet ejer af Tryg. Det klinger hult at sige, at vi er medlemsejet - og så ikke have flertallet af aktierne. Tryg er en god forretning for TryghedsGruppens medlemmer, som i gode år genererer gode overskud, som går til medlemsbonus og til TrygFondens arbejde lokalt og nationalt, bl.a. også til livreddertårne på strandene om sommeren, hjertestartere og besøgshunde.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden er en væsentlig medspiller i Danmark, når det handler om danskernes tryghed. Donationerne gør en stor forskel for frivillige, foreninger og offentlige organisationer. Men TrygFonden eksisterer kun og kan kun eksistere, når de har et repræsentantskab, som via de økonomiske strategier genererer et overskud, som kan puttes i TrygFonden. TrygFonden gør et stort indtryk på mig, uanset om det handler om cykelhjelme til en skoleklasse eller til store forskningsprojekter om mental sundhed.

Frivilligt arbejde

Vi lever i et Foreningsdanmark, hvor frivilligt arbejde næsten kan siges at være en del af vores DNA. Hvem har ikke været frivillig i en forening eller til et arrangement? Men jeg kender også udfordringen med, at de frivillige sjældent har mange penge at boltre sig med, når de skal lave en aktivitet. Så derfor foretrækker jeg altid donationer, hvor der indgår frivillige i projektet. Det kan f.eks. være en ferielejr for 30 børn og 15 frivillige unge/voksne eller et madfællesskab for udsatte.

Andre kandidater

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år