Søg støtte

Søg

Peter Bækgaard Madsen Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent, 59 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Odense Kommune


Jeg vil arbejde for initiativer, som har fokus på unges hverdag og sundhed samt projekter, der skaber livskvalitet og fællesskaber for ældre. 

Jeg er specialkonsulent på Institut for Matematik og Datalogi på Syddansk Universitet. Jeg arbejder med fastholdelse af studerende og etablering af erhvervssamarbejder og projekter.

For mig er demokrati, retfærdighed, fællesskab og engagement ikke blot ord, men nogle reelle begreber, som jeg sætter meget højt, og som vil være min base i arbejdet i TryghedsGruppen. Jeg vil være med til at sikre, at TrygFonden fortsat fokuserer på forebyggelse og tryghedsskabende projekter. Vi har megen viden og data, der kan anvendes til at forhindre ulykker og menneskelig lidelse. Fremtidens teknologiske muligheder vil helt sikkert hjælpe os med at forebygge hurtigere og mere sikkert.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Jeg mener, at den aktive inddragelse af medlemmer i organisationens ledelse er med til at give ansvar tilbage til medlemmerne, hvilket jeg mener sikrer et større og længerevarende engagement i virksomhedens liv.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

For mig er det vigtigt, at Tryg fortsat drives som en sund forretning. Jeg mener, at udbetalingen af bonus er med til at fastholde opfattelsen af selskabet som en retfærdig, troværdig og tillidsvækkende virksomhed.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Fondens fokus på forebyggelse er super tiltalende og er et udtryk for rettidig omhu. Der er ingen tvivl om, at det fokus gør en stor forskel for både det enkelte menneske, og også generelt for vores samfund.

Frivilligt arbejde

En stor og ansvarlig organisation, som TryghedsGruppen, har et særligt ansvar for at støtte projekter, der er drevet af frivillige hjerter, projekter der kan være ”lidt skæve”, nytænkende eller bare indlysende rigtige. Det frivillige arbejde er et meget vigtigt element i vores samfund, og det skal det blive ved med at være.

Bæredygtig investering og klimavenlige projekter

Det er dejligt at se, at Tryg arbejder med FN's 17 Verdensmål og har udvalgt 3 fokusområder, og at TrygFonden har krav til ansøgere og samarbejdspartnere om, at de forholder sig til verdensmålene. Jeg ser bæredygtige investeringer og klimavenlige projekter som grundprincipper i at skabe en mere tryg, fri og lige verden.

Hjerteløbere

Det er fantastisk at se hvor langt Danmark er kommet med hjerteløbere. Jeg har selv været hjerteløber i mit lokalsamfund. Da TrygFonden engagerede sig i dette livsvigtige initiativ, kom der for alvor gang de lokale projekter, og det var med til at samle de frivillige kræfter, og få skabt den succes det er i dag.

Kystlivredning

I snart 25 år har TrygFonden været en meget vigtig del af Kystlivredning, og for mig er der ingen tvivl om, at det engagement skal fortsætte.

Sammensætningen af repræsentantskabet

Jeg er ansat i staten og som de fleste andre forsikringskunder i ALKA er jeg lønmodtager. Jeg oplever at TryghedsGruppen har gjort en stor indsats for at få så bred en repræsentation som mulig, og at alle kandidater har haft lige muligheder for at opstille og deltage i valget.

Andre kandidater

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør

49 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år