Søg støtte

Søg

Søren Ipsen Søren Ipsen

Søren Ipsen

Beredskabsdirektør, 49 år

Kandidat i Syddanmark

Bor i Kolding Kommune


Støttekroner skal give maksimal værdi - TrygFondens projekter skal derfor have en målbar og positiv effekt på den oplevede tryghed.

Jeg er 49 år og gift med Mette. Vi har to teenagedøtre sammen (Emilie og Filippa). Jeg bor i Kolding, er uddannet civilingeniør og arbejder til daglig som direktør i Beredskab Fyn.

Jeg har i efterhånden mange år arbejdet med ledelse inden for beredskab, sikkerhed og tryghed. Desuden har jeg mere end 25 års erfaring fra frivilligt bestyrelsesarbejde, som kan komme i spil i repræsentantskabet.

Jeg har en ambition om at bidrage til, at TrygFondens donationer giver størst mulig værdi og fremmer trygheden bredt i samfundet. Det skal bl.a. sikres ved, at de støttede projekter skal kunne dokumentere en mærkbar positiv effekt. Der skal være plads til både små og store projekter - og gerne med en geografisk spredning.

Jeg stiller mig gerne til rådighed for at besøge de støttede projekter, så initiativtagerne lokalt oplever en interesse og en anerkendelse fra TrygFondens side.

Derudover er jeg fortaler for, at en del af overskuddet i TryghedsGruppen fortsat kommer medlemmerne til gode i form af bonus og andre medlemsfordele.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg, Alka eller gennem en af Trygs samarbejdspartnere er du medlem af TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden. Som medlem af TryghedsGruppen kan du også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

TryghedsGruppen er medlemsejet. Af den grund er det vigtigt, at medlemmerne gør deres indflydelse gældende, når der er valg til repræsentantskabet. Repræsentantskabet udgør jo medlemmernes talerør ind i TryghedsGruppen. Jeg påtager mig gerne ansvaret for at varetage medlemmernes interesser i TryghedsGruppen ved at indgå i repræsentantskabet. I den forbindelse vil jeg også arbejde for gode vilkår for medlemmerne i Region Syddanmark.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er største aktionær i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Via sit ejerskab af Tryg sikrer TryghedsGruppen medlemmerne adgang til en bred vifte af forsikringer. En passende og tilstrækkelig forsikringsdækning er med til at give det enkelte medlem tryghed i hverdagen. Jeg synes, at TryghedsGruppen skal øge sin ejerandel for at opnå endnu større indflydelse på Trygs udvikling og produkter.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at alle kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden spiller en unik rolle i Danmark, når det handler om målrettet indsats for at øge trygheden i samfundet. Evner og muligheder forpligter. Derfor skal TrygFonden fortsætte sine aktiviteter i fremtiden på mindst samme niveau som i dag, men der kan også være behov for et ekstra fokus på, at donationerne gives til de projekter, der bedst bidrager til at øge trygheden.

Frivilligt arbejde

Danmark er en foreningsnation, der drives af frivillige kræfter. Som frivillig gør man en forskel for andre, men det er også berigende for den frivillige at kunne bidrage. Jeg synes derfor, at TrygFondens donationer også skal understøtte frivilligheden i Danmark.

Hjerteløbere

Hjerteløbere skaber lokal tryghed og supplerer det "officielle" beredskab. De forskellige hjerteløberordninger gør en forskel i lokalområdet, i idrætsklubben, på arbejdspladsen osv. og bør derfor fortsat modtage støtte fra TrygFonden.

Kystlivredning

TrygFonden har påtaget sig en samfundsvigtig opgave ved at forebygge drukneulykker og øge badesikkerheden vha. livreddere og oplysningskampagner. Opgaven fortjener fortsat støtte.

TrygFondens strategi ”Sammen skaber vi tryghed”

TrygFonden har ambition om at sikre tryghed for alle igennem hele livet. Derfor er der formuleret 5 overordnede mål, der skal føre ambitionen ud i livet. I min optik skal ansøgninger om støtte fremover kort redegøre for, hvordan de foreslåede projekter understøtter strategien, herunder et eller flere af de 5 mål. Derved sikres, at TrygFonden i fremtiden støtter de projekter, der bedst kommer fællesskabet til gode.

Andre kandidater

Allan Westergård Christensen

Allan Westergård Christensen

Næstformand i Dansk Told & Skatteforbund

50 år

Lena Baunsgaard Pedersen

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator

51 år

Erik Sievertsen

Erik Sievertsen

Faglig sekretær

55 år

Peter Bækgaard Madsen

Peter Bækgaard Madsen

Specialkonsulent

59 år

Peter Warno

Peter Warno

Forsikringsspecialist

51 år

Lars Erik Hornemann

Lars Erik Hornemann

Selvstændig og kommunalpolitiker

65 år

Henrik Puggaard

Henrik Puggaard

Fællestillidsrepræsentant

39 år

Helle Bleeg

Helle Bleeg

Pensionist - tidligere mediekonsulent

67 år

Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig, Sygeplejerske

66 år

Henrik Thulstrup Bruhn

Henrik Thulstrup Bruhn

Landmand, Tømrer og Virksomhedsejer

53 år

Torben Struck

Torben Struck

Postarbejder

44 år

Dennis Ørsted Petersen

Dennis Ørsted Petersen

Konsulent

34 år

Lisbeth Oxholm Andersen

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig HR konsulent

55 år

Anette Petersen

Anette Petersen

Trafikleder

55 år

Per Bergholdt

Per Bergholdt

Områdeleder

53 år

Steen Madsen

Steen Madsen

Landbrugsmedhjælper

46 år

Torben Jensen

Torben Jensen

Adm. direktør

55 år

Dorthe K. Graugaard

Dorthe K. Graugaard

Advokatsekretær

51 år

Alex S. Nielsen

Alex S. Nielsen

Key Account Manager

64 år

Mikkel Linnet

Mikkel Linnet

Brandinspektør

48 år

Peter Lykkegaard

Peter Lykkegaard

Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation

36 år

Allan Kruse

Allan Kruse

Direktør for Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

50 år

Gert Christiansen

Gert Christiansen

Direktør

67 år

Bjarne Kremmer Elnegaard

Bjarne Kremmer Elnegaard

Formand

64 år

Kenneth Eliasen

Kenneth Eliasen

Tømrer

34 år

Andreas Munch Møller

Andreas Munch Møller

Viceborgmester

37 år

Jesper Knudsen

Jesper Knudsen

Cand.jur. (tidligere advokat)

65 år

Poul Andersen

Poul Andersen

Forhenværende medlem af Folketinget

69 år

Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

65 år

Maria Kaspersen

Maria Kaspersen

Faglig konsulent

41 år