Søg støtte

Søg

Vi styrker børn og unges trivsel i Region Syddanmark

TryghedsGruppens medlemmer i Region Syddanmark har besluttet, at vi skal gøre en særlig indsats for at styrke børn og unges trivsel i regionen. Her kan du finde nogle af de projekter, vi har støttet og de donationer, vi har givet indtil nu.

Se hvilke projekter, vi har støttet tæt på dig

Unge på Langeland får et nyt knallertværksted, der kan løfte dem fagligt og socialt. Udsatte familier i Esbjerg-området får mulighed for at fejre deres børns fødselsdag. Og børn på Fyn, der ikke normalt har mulighed for at dyrke idræt i en forening, kan nu få et fællesskab gennem basketball.

Har du en ide? Du kan stadig søge om støtte

Har du en god idé til et projekt, der øger børn og unges trivsel? Og er du en del af en forening, en klub eller en organisation eller kommune? Så kan du nu ansøge TrygFonden om midler. Næste frist for ansøgning er 1. september.

Sådan styrker vi børn og unges trivsel

Udover at støtte med lokale donationer har vi sammen med vores partnere sat gang i en række indsatser, der skal forbedre trivslen for børn og unge i Region Syddanmark. Du kan se tre af dem her.

Tilbage til fællesskabet

Hvordan kan du som forælder støtte dit barn til at komme tilbage til fællesskaber efter corona-nedlukninger og en lang sommerferie? Den 7. september holder TrygFonden og Børns Vilkår webinar om trivsel - det er gratis og til dig, der har børn i grundskolen. Webinaret giver både indblik i børnenes egne oplevelser med betydningen at være en del af positive fællesskaber, og så får vi besøg af psykolog og Ph.d. Rasmus Alenkær, der vil fortælle om, hvordan du som forælder kan støtte og hjælpe dit barn til at indgå i fællesskabet.


Taknemli'

Mindhelper og TrygFonden har som en del af arbejdet med børn og unges trivsel sendt mere end 350 klassesæt ud til syddanske skoler, hvor man arbejder med at sige tak og øve teknikker til at få mere taknemmelighed ind i ens liv. Forskning viser nemlig, at fokus på taknemmelighed giver mere glæde i hverdagen, styrker fællesskabet og øger trivslen.


DGI GO!

Under corona har flere børn og unge oplevet stigende mistrivsel og op mod hver 10. er faldet fra deres idrætsaktivitet. Nu skal børn og unge hjælpes tilbage i de gode fællesskaber i idrætsforeningerne med DGI GO! Indsatsen er udviklet af DGI til at hjælpe foreningerne med at forstå og sætte ord på, hvordan de kan motivere deres medlemmer. 40 foreningers trænere og bestyrelser bliver trænet i børn og unges forskellige motivationer for at dyrke idræt i foreningslivet, og der bliver afholdt events for børnene for at få flere med i fællesskaberne igen.