Søg støtte

Søg

Aksel Gunnar Nielsen

Selvstændig, 63 år

Vil arbejde for at gøre Danmark til et trygt land at leve i.
Og at vi kommer tættere på medlemmerne

Jeg håber at kunne få lov til at yde en indsats, med forsat at udvikle det flotte arbejde som TryghedsGruppen / Trygfonden gør, for det danske samfund.
Der er mange i Danmark som har det svært, og ved at opstille og komme til at arbejde i Trygheds Gruppens repræsentantskab, håber jeg og tro på at jeg kan påvirke beslutningerne og være med til at gøre en forskel.
Jeg har igennem 25 år arbejdet med humanitært og socialt hjælpearbejde i Lions.
Har altid syntes at TryghedsGruppen og Trygfonden i den grad bakker om det danske samfund, og ofte viser vejen for andre.
TryghedsGruppen og Trygfonden er virkelig en af de store i Danmark, der kan gøre en forskel for mange, og er med til at gøre Danmark til et trygt land at bo i.
Og dette vil jeg bruge min tid på at være med til at fastholde og udbygge.
Så en stemme på mig er lige med, en hånd til dem som har brug for ekstra hjælp.
Med venlig Hilsen
Aksel Nielsen

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg eller Alka er du medlem af TryghedsGruppen og med til at støtte TrygFondens projekter over hele landet. Du kan også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Jeg vil gerne arbejde på, at nogle af beslutninger om hvad der skal støttes bliver rykket helt hjem i stuen hos medlemmerne. I den digitale verden vi lever i er det muligt, at kommer tættere på medlemmernes meninger, det skal vi udnytte. På denne måde for vi styrket sammenholdet.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen ejer 60 pct. af aktierne i Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

At man har rødder 300 år tilbage i Danmark og ejerskabet er forblevet på Danske hænder, det bevidner at man virkelig vil det danske samfund. Dette er stærkt og jeg syntes at man skal blive endnu stærkere, I dag er hver 4 dansker medlem af TryghedsGruppen. Vi skal være mange flere. Jeg har selv haft Tryg som forsikringsselskab helt tilbage fra før 1991 dengang det hed Baltica. og Jeg har altid følt mig godt tilfreds. Lad os blive mange flere.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at danskerne kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

Trygfonden er noget helt specielt i Danmark, det skal vi gøre alt for at bevare. Selvom Trygfonden er blandt de 5 største hjælpeorganisationer formår de stadig, at kommet helt ud til den enkelte som har brug for hjælp, og der er desværre en stigning i antallet der har det svært. Vi lever i den moderne tidsalder, men det betyder desværre også at det er blevet nemmere at blive tabt. Jeg vil bruge mit kandidatur på at forstærke TryghedsGruppen / Trygfondens omsorg for det danske samfund.

Andre kandidater