Søg støtte

Søg

Carl Mahler

Faglig sekretær, 59 år

Jeg vil støtte forebyggelsesprojekter, som giver adfærdsændringer, nedsætter skadesandelen og giver dig billigere forsikringer.

De projekter som Tryghedsgruppen/Trygfonden støtter skal forbygge/hjælpe den enkelte forsikringstager, som eks. hjerteløber og livredning.
De sidste 10 år har jeg arbejdet med forsikringstilbud til medlemmer af Dansk Metal, derfor har jeg indsigt i forsikringsverden, så jeg bliver en aktiv medspiller i arbejdet for Tryghedsgruppen.

Min holding til TryghedsGruppen & TrygFonden

Medlemmer

Næsten hver fjerde dansker er medlem af TryghedsGruppen. Som forsikringstager i Tryg eller Alka er du medlem af TryghedsGruppen og med til at støtte TrygFondens projekter over hele landet. Du kan også få udbetalt medlemsbonus, og du kan få indflydelse på vores beslutninger ved at stille op og stemme ved vores valg til repræsentantskabet.

Den viden jeg har fra mit arbejde gennem Dansk Metal, vil jeg tage med ind i Tryghedsgruppen og være en aktiv medspiller i det arbejde, til gavn for kunderne i Tryg/Alka.

Ejerskab af Tryg

TryghedsGruppen er hovedejer af Tryg. Tryg leverer forsikringsløsninger til kunderne, der er med til at skabe tryghed i deres hverdag. Tryg har en ambition om at skabe verdens bedste forsikringsselskab. TryghedsGruppen står bag denne ambition som en økonomisk stærk og langsigtet ejer.

Forsikringstilbud skal tage udgangspunkt i den enkelte kunde behov og situation, som løbende kan tilpasses når der sker forandring i livs situationen.

TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige aktiviteter. Vi er selv drivkraft bag en række projekter, arbejder aktivt for at finde de bedste samarbejdspartnere og donerer hvert år midler til hundredevis af små og store projekter i hele landet. TrygFondens mission er at bidrage til, at danskerne kan tage ansvar for egen og andres tryghed.

De aktiviteter som støttes af Tryghedsgruppen skal være transparente for kunderne i Tryg/Alka, så der er beviste om støtten og det mål som aktivteten har.

Alka

hurtig og digital sagsbehandling

Landkommuner

aktiviteter skal også komme kunder til gode i landområdet, her vil jeg gøre en forskel.

Andre kandidater

Klaus Jørgen Sørensen

Klaus Jørgen Sørensen

Bestyrelsesmedlem, Dansk Aktionærforening, Roskilde samt Senior Erhverv Vestegnen

66 år

Poul Buur

Poul Buur

Fhv. filialdirektør

68 år

Pernille Bjerre Nielsen

Pernille Bjerre Nielsen

Controller

35 år

Kenny Kragesand

Kenny Kragesand

Leder i affaldsselskab og brandmand

53 år

Jørn Rise Andersen

Jørn Rise Andersen

Forbundsformand i Dansk Told & Skatteforbund

65 år

Signe Goldmann

Signe Goldmann

Selvstændig fotograf

49 år

Anya Eskildsen

Anya Eskildsen

Adm. direktør Niels Brock

53 år

Mona Gregersen

Mona Gregersen

Virksomhedskonsulent

53 år

Christian Bjerre Nielsen

Christian Bjerre Nielsen

BI udvikler

37 år

Niels Nordgaard

Niels Nordgaard

Gårdejer

68 år

Aksel Gunnar Nielsen

Aksel Gunnar Nielsen

Selvstændig

64 år

Heino Knudsen

Heino Knudsen

Regionsrådsformand

41 år

Frank Guldfred

Frank Guldfred

Speciallæge

49 år

Cathrine Riegels Gudbergsen

Cathrine Riegels Gudbergsen

Landmand, psykolog og bestyrelsesmedlem

48 år

Annemaria Sienna Jepsen Bugge

Annemaria Sienna Jepsen Bugge

Socialpædagog, mentaltræner, coach, underviser, supervisor.

52 år

René Lund Sørensen

René Lund Sørensen

Bestyrelsesformand

60 år

Jørgen Petersen

Jørgen Petersen

Udviklingschef Sjællandske Medier

66 år

Bruno Kjær Jensen

Bruno Kjær Jensen

Direktør

72 år

Oluf Timo Dybdal Jensen

Oluf Timo Dybdal Jensen

Major i Forsvaret

53 år

Mads Schamaitat Nielsen

Mads Schamaitat Nielsen

Stilladsarbejder

32 år

Jens Hald

Jens Hald

Direktør, fhv. borgmester, MF og kommitteret for HJV

52 år

Johanne Rask

Johanne Rask

Læge

37 år

Jan Holmquist

Jan Holmquist

Selvstændig

46 år

Thomas Jørgensen

Thomas Jørgensen

Selvstændig erhvervsdrivende

49 år

Gina Øbakke

Gina Øbakke

Tidl. borgmester

65 år

Jens-Peter Hansen

Jens-Peter Hansen

Indretningskonsulent

58 år

Klaus Riskær Pedersen

Klaus Riskær Pedersen

Iværksætter

65 år

Hanne Terp

Hanne Terp

Erhvervsrådgiver

62 år

Erik Grip

Erik Grip

Visesanger

73 år