Søg støtte

Søg

Mød os

Det er de 70 medlemsvalgte repræsentanter, der lægger rammerne for vores arbejde, otte bestyrelsesmedlemmer som sætter den strategiske retning og vores direktion, der har ansvaret for den daglige udførelse. Og så er vi godt 40 medarbejdere i Sorgenfri nord for København, der hver dag arbejder med at skabe tryghed. 

Vores organisation

TryghedsGruppen er et medlemsbaseret selskab, og derfor er vores medlemmer en vigtig del af, hvordan vi er organiseret. Du kan få et overblik her.
 1. Medlemmer

  I dag er ca. 1,3 mio. danskere medlem af TryghedsGruppen, fordi de er forsikringstagere i Tryg eller Alka. Som medlem kan du stille op og stemme ved valg til vores repræsentantskab, der er vores øverste myndighed.
 2. Repræsentantskab

  Som TryghedsGruppens øverste myndighed fastlægger repræsentantskabet de overordnede strategier, udbetaling af medlemsbonus og niveauet for TrygFondens almennyttige aktiviteter. Repræsentanterne tager desuden stilling til TrygFondens regionale donationer i fem regionale råd.
 3. Bestyrelse

  Bestyrelsen er valgt af repræsentanterne og har ansvar for den overordnede ledelse af TryghedsGruppen. Tre af otte bestyrelsesmedlemmer sidder også i Trygs bestyrelse. Bestyrelsen har nedsat et bevillingsudvalg, der tager stilling til TrygFondens landsdækkende donationer, samt et risikoudvalg.
 4. Direktion og medarbejdere

  TryghedsGruppens direktion har ansvaret for den daglige ledelse og arbejder sammen med de godt 40 medarbejdere for at eksekvere vores strategier.

Presse

Find vores logoer, nyheder, seneste årsrapporter samt presse- og kommunikationskontakter.