Søg støtte

Søg

Bestyrelsen

Vores bestyrelse består af otte medlemmer, der er valgt af og blandt TryghedsGruppens repræsentantskab. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af TryghedsGruppen.

TryghedsGruppens bestyrelse har det overordnede ansvar for vores aktiviteter. Arbejdet består af en række forskellige opgaver. Bl.a. indstiller bestyrelsen årsrapporten - herunder TryghedsGruppens medlemsbonus - til vedtagelse på det ordinære repræsentantskabsmøde. Det er også bestyrelsen, der indstiller TrygFondens bevillingsramme til vedtagelse.

Tre af vores bestyrelsesmedlemmer sidder ligeledes i Trygs bestyrelse. Repræsentationen i Trygs bestyrelse giver mulighed for at udøve aktivt ejerskab og er dermed en del af TryghedsGruppens ambition om at være den bedst tænkelige hovedejer af Tryg. Bestyrelsesmedlemmerne er Ida Sofie Jensen, Claus Wistoft og Karen Bladt.

Bestyrelsen har nedsat et bevillingsudvalg, der tager stilling til TrygFondens landsdækkende donationer.

Bestyrelsen har desuden nedsat et risikoudvalg, der har ansvaret for løbende at følge TryghedsGruppens risikoforhold med fokus på sammenhængen mellem vores vedtægtsbestemte formål, sammensætningen af formuen og øvrige risici, der eventuelt løbende måtte opstå. Risikoudvalget mødes fire gange om året, og i udvalget sidder Jørn Rise Andersen (formand), Claus Wistoft, Henrik Horup og Torben Jensen.

Valg til bestyrelsen

Et bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen. Du kan læse mere om valg til bestyrelsen og bestyrelsens opgaver i vores vedtægter § 8 og 9.

Har du spørgsmål?

Kristoffer Boye Astrup

Sekretariatschef