Søg støtte

Søg

Lasse Poulsen


Lasse er projektleder i Sekretariatet og arbejder bl.a. med sekretariatsbetjening af repræsentantskab og bestyrelse, herunder Risikoudvalget. Han er desuden ansvarlig for en række tværgående projekter samt den løbende afrapportering på dele af TryghedsGruppens strategier. 

Lasse har været i TryghedsGruppen siden begyndelsen af 2020.

Det er afgørende, at ledelsens beslutninger træffes på et oplyst og velformidlet grundlag.

Lasse Poulsen