Søg støtte

Søg

Lars Olsen

Journalist og forfatter

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i Fredensborg


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

For at gøre en forskel. Som journalist og forfatter har jeg i mange år beskæftiget mig med brudflader og sociale skel i samfundet. Det er vigtigt, at TrygFonden har fokus på den voksende utryghed blandt de underprivilegerede og er med til at bygge bro over den udbredte følelse af afmægtighed, der præger folkestyret.

TrygFonden skal være mere udfarende, når det gælder den voksende utryghed blandt almindelige danskere.

Lars Olsen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

TrygFondens egne målinger viser, at almindelige danskere er markant mere utrygge end for en halv snes år siden. Tryghedsmålingerne skal ikke bare være ”nice to know”, men pejlemærke for vores arbejde. Derfor pressede jeg på for Projekt Seniorarbejdsliv, som arbejder for større tryghed omkring seniorårene på arbejdsmarkedet 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabet skal fastholde TrygFonden som en stærk almennyttig kraft og yde med- og modspil i fondens arbejde. Samtidig skal vi optræde som ansvarlig hovedaktionær i Tryg – såvel økonomisk som socialt og miljømæssigt.

CV

Cand.phil. i samfundsfag, journalist (DJ) og forfatter til bøger om ulighed og brudflader i samfundet, foredragsholder.