Søg støtte

Søg

Mette Reissmann

Seniorrådgiver hos Geelmuyden Kiese

Repræsentant i Hovedstaden

Bor i København Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg vil arbejde for forsikringstagernes interesser, så de har størst mulig tryghed i deres hverdag. Ingen skal snydes, så gennemsigtige priser og ordentlige betingelser er nødvendigt.  

Vi skal investere klimavenligt, drive organisationen bæredygtigt og bevare TrygFonden

Monika Margrethe Skadborg

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Forsikringstagerne skal inddrages mere i beslutningerne, så deres økonomiske interesser og behov for tryghed tilgodeses bedre. Det kræver større åbenhed i beslutningsprocessen, og det vil jeg arbejde for. 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Trygs formue skal komme forsikringstagerne til gavn, og det er vigtig at sikre en solid tilknytning til dem, så vi styrker kundeloyaliteten og samhørigheden omkring TryghedsGruppen, så TrygFondens aktiviteter kan fortsætte i fremtiden.  

CV

  • Nationalitet: Dansk
  • Indtrådt i repræsentantskabet: 2015
  • Forhenværende medlem af Folketinget (S)
  • Kandidatstudetende på Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
  • Formand for Ungeklimarådet hos Klimaministeriet
  • Bestyrelsesmedlem hos: European Youth Forum, Elev- og Studenterkooperativet samt CARE Danmark
  • Tidligere ungdomsdelegat til FN og medlem af styregruppen for ungerepræsentationsmekanismen i UNFCCC
 

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.