Søg støtte

Søg

Hans Kurt Larsen

Funktionsleder

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Herning


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg har meget sympati for tankesættet bag TryghedsGruppens virke.
Jeg vil gerne arbejde for billige forsikringer og bonus retur til kunderne.
Men jeg er allermest motiveret af muligheden for at hjælpe børn og unge, der har hjælp behov - og min grundholdning er, at det er bedre at forebygge end at helbrede!

Det er afgørende, at vi får fjernet rygning fra vores børn og unge, og at vi indpoder dem gode motionvaner så tidligt som muligt i livet.

Hans Kurt Larsen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Sikkerhed, sundhed og tryghed handler også om det lange seje træk. Om at forebygge og satse på vores børn og unge.
Vi skal fx helt have fjernet rygning fra vores børn og unge.
Sport og motion skaber glæde og livskvalitet for danskere i alle aldre. Vi skal derfor også målrettet indpode vore børn og unge gode motionsvaner så tidligt som muligt i livet.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Jeg er optaget af TryghedsGruppens idégrundlag og af at virke i et repræsentativt demokrati.
I den kontekst er det særligt TryghedsGruppens rolle som almennyttig aktør, der appellerer til mig som repræsentant.
Men jeg er samtidig meget bevidst om, at hele eksistensgrundlaget for denne rolle er, at vi fortsat både driver rentabel forretning og investerer med stor dygtighed.

CV

Fra 1. okt. 2019 er Senior
2016 - Funktionsleder SKAT Herning
2013 - 2016 Seniorkonsulent
2009 - 2013 Viceskattedirektør SKAT’s Betalingscenter i Ringkøbing. Medlem af SKAT Midtjyllands direktion.
2005 - 2008 Fagchef, Skattecenter Struer
1998 - 2005 Funktionschef Toldcenter Vestjylland
1996 Afdelingsleder SKAT Viborg
1993 – 2006 Formand Skive IK (fodbold)

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.