Søg støtte

Søg

Henrik Glud Ovesen

Praktiserende læge

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Favrskov Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg håber, jeg kan være medvirkende til, at flest mulige borgere kan få gavn af TrygFondens midler. 

Vi skal sikre, at TrygFonden, også ud i fremtiden, får opfyldt sine mål med sundhed, sikkerhed og trivsel til flest muligt.

Henrik Glud Ovesen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Jeg vil arbejde for at sikre, at små lokale initiativer får støtte, da det ofte er via sådanne projekter, at vi når ud til folk med behov for hjælp. Herudover vil jeg arbejde for at der fortsat sættes store nationale initiativer i gang, som hjælper folk med deres sikkerhed, sundhed og trivsel.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At varetage medlemmernes interesser. 

CV

Afsluttet den lægevidenskabelige kandidateksamen fra Aarhus Universitet i sommeren 1996.
Speciallæge i almen medicin september 2003.
Medejer af kompagniskabspraksis i Århus fra august 2004.
Arbejdet som medredaktør på ”Medibox”, en webbaseret søgemaskine for praktiserende læger fra 2004 til 2009.
Lægekonsulent i Patienterstatningen fra 2008.