Søg støtte

Søg

Lotte Lotte

Lotte Broder Jørgensen

Kontorfunktionær

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Viborg Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg har i mange år være frivillig og ved hvor svært det er, at få gode ideer til at blomstre uden økonomiske midler. Jeg vil meget gerne hjælpe ildsjæle, til at få deres ønsker og ideer virkelig gjort ved at være en del af den kreds der er med til at donere midler fra Tryghedsgruppen. Derudover vil jeg gerne udbrede kendskabet til Tryghedsgruppen.

Jeg vil gerne være med til at hjælpe ildsjæle med at få deres ideer virkeliggjort. TryghedsGruppens midler vil være med til at tilgodese andre, der gør en forskel.

Lotte Broder Jørgensen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Vi skal have en strategi der gør at vi fremtidssikrer vores virke. Vi skal være bevidste om at mange har bidraget til vores formue ikke længere er en del at Tryghedsgruppen. Derfor skal vi forvalte pengene med respekt. Vi skal bruge ny teknologi til at komme så langt ud i medlemskredsen som muligt. Vores medlemmer skal føle at de er med til at gøre en forskel.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At være engageret i samfundet og i hvilken retning samfundet bevæger sig i. Så vi fortsat kan være på forkant med donationer til projekter, små som store der vil kunne gøre en forskel for andre. Vi skal sørge for synlighed af vores arbejde. Vi skal fortsætte med at skabe større tryghed i Danmark gennem Trygfondens aktiviteter.

CV

Gymnasial uddannelse, kontorassistent, og har løbende uddannet mig gennem årene.  Jeg har været aktiv i mange bestyrelser, blandt andet Dansk Metals Forretningsudvalg, Dansk Metals Hovedbestyrelse, TDC A/S bestyrelse. Som frivillig er jeg Bydelsmor og sidder i lokal bestyrelse i Viborg samt bestyrelsesmedlem i Spildopmagerne i Viborg. Jeg er gift og har 2 drenge.