Søg støtte

Søg

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Skov- og landskabsingeniør

Repræsentant i Midtjylland

Bor i Holstebro Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Så jeg kan gøre en forskel! Jeg vil være med til at sikre de fremadrettede strategier. Det er vigtigt at vi også i fremtiden har muligheden for at generere et overskud til gavn og glæde for vores fælles tryghed i Danmark.
Gennem TrygFonden vil jeg arbejde på, at flere lokale tryghedsskabende projekter får en hjælpende hånd gennem støttetildelinger.

Som en del af Tryg-familien er vi alle med til at fremme trivsel, sikkerhed og sundhed i Danmark - det skal vi være stolte af!

Martin Meisler Elmholdt-Svendsen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Trivsel er et vigtigt kerneområde i Tryghedsgruppen. God trivsel er altafgørende for, at vi kan fremme sikkerheden og sundheden i Danmark. Gode arbejdsmiljøer er godt for samfundet, fordi god trivsel på arbejdspladserne giver værdi og tryghed i hverdagen. Trivsel giver sundhed og mental overskud, derfor er Trivsel et vigtigt kerneområde for mig.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At sikre de fremadrettede strategier og investeringer i TryghedsGruppen, så vi fortsat kan være med til at støtte almennyttige projekter i Danmark. Samtidig at sikre, at støttemidlerne fra TrygFonden giver værdi for en bred del af befolkningen. Både nationale og lokale projekter skal understøttes, vigtigst er, at projekterne giver værdi for mange.

CV

Jeg er uddannet Skov- og landskabsingeniør og har en diplomuddannelse i ledelse og organisation. Jeg arbejder inden for den offentlige sektor som proces- og projektleder og arbejdsmiljørepræsentant. Jeg er gift og har to dejlige børn.