Søg støtte

Søg

Anna Hansen

Vandløbsbiolog

Repræsentant i Nordjylland

Bor i Aalborg Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Fordi jeg tror på den gamle andelstanke, og Tryg er bygget op om den. Jeg tror på, at TryghedsGruppen skal foretage ansvarlige investeringer med vores formue. Heldigvis viser alt forskning, at investeringer i grønne og socialt ansvarlige løsninger også er dem, der giver størst økonomisk afkast.

TrygFonden skal styrkes.

Anna Hansen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

At TrygFonden sørger for at investere i socialt og miljømæssigt ansvarlige løsninger. Med 1/5 af danskerne som medlemmer er det ekstremt vigtigt, at vi tager et samfundsmæssigt ansvar, når vi foretager vores investeringer.
Det er vigtigt, at TryghedsGruppen sikrer fortsat ejerskab af Tryg.
Det er vigtigt, at TrygFondes prioriteres, så den sikres på mindst det niveau, den er i dag. TrygFonden bør desuden styrkes, så der bruges ligeså mange penge på projekter som på bonusudbetalinger.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At sikre fortsat ejerskab af Tryg og sikre, at vores investeringer foretages i socialt og miljømæssigt ansvarlige virksomheder.

CV

2014- nu
Vandløbsbiolog i Frederikshavn Kommune.