Søg støtte

Søg

Heine Callisen Brogaard

Erhvervsrådgiver

Repræsentant i Nordjylland

Bor i Brønderslev


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg vil være med til at sikre en fortsættelse af det gode arbejde, der sker i  TryghedsGruppen og være med til at skabe synlighed om TrygFondens almennyttige arbejde og muligheder i lokalsamfundet.

Udbetaling af bonus, fortsat livreddere på strandende og støtte til projekter, som mindsker uligheden i Danmark.

Heine Callisen Brogaard

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Medlemmerne er ejerne af TryghedsGruppen, og derfor skal en del af overskuddet også fremadrettet anvendes til udbetaling af bonus.
Det er vigtigt at fortsætte det almennyttige arbejde og give støtte til både nationale og regionale projekter. TryghedsGruppen skal tage samfundsansvar og være med til støtte projekter, som kan mindske uligheden i Danmark.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Repræsentantskabets vigtigste rolle er at fastholde strategien ift. ejerskabet af Tryg, udbetaling af bonus og støtte til almennyttigt arbejde med udgangspunkt i Sikkerhed, Sundhed og Trivsel. 
Derudover at sikre åbenhed om foreningen og være med til at udbrede budskabet om almennyttige projekter i lokalområdet.

CV

Ansat i Nordea siden 1994, hvor jeg arbejder med rådgivning af erhvervskunder indenfor, kreditgivning, finansielle løsninger og strategi for de enkelte virksomheder.
Jeg har suppleret mit arbejde med instruktørarbejde i banken, frivilligt foreningsarbejde i den lokale fodboldklub og arbejde i bestyrelse/repræsentantskab i Foreningen Velliv.
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.