Søg støtte

Søg

Allan Kruse

Rektor

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Svendborg


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

For både at repræsentere forsikringstagernes interesser i Tryg og varetage og udvikle TryghedsGruppens strategi, herunder TrygFondens vigtige og værdifulde virke.

TrygFonden skaber et bedre liv for mange danskere. Det skal vi værne om gennem god og bæredygtig virksomhed og investering.

Allan Kruse

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

At Tryg og vores andre selskaber skaber værdi for deres kunder og afkast til TrygFondens virke. Samt at værne om netop denne dobbelte værdiskabelse ved at få kundernes ønske om gode forsikringer og andet til at gå hånd i hånd med TrygFondens mulighed for at skabe bedre liv for flere mennesker.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At skabe en bæredygtig og værdiskabende forretning til kundernes og TrygFondens bedste. Dette er en balanceakt, som kun et bredt sammensat repræsentantskab kan løse. Forretning, som skaber værdi for tredjepart, er unik, men også skrøbelig. Dette kan repræsentantskabet imødegå ved fortsat at bruge sit demokratiske mandat til diskussion af strategi for både TrygFonden og TryghedsGruppen. 

CV

Cand. mag i idehistorie og litteratur.

Fra 2007-2015 rektor på Oure Kostgymnasium og medlem af skoleledelsen på Skolerne i Oure.

Siden 2016 direktør på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier.
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.