Søg støtte

Søg

Dennis Ørsted Petersen

Socialrådgiver, Faglig konsulent

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Svendborg


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen? 

Jeg er repræsentant i Tryghedsgruppen for at styrke TrygFondens arbejde, og sætte øget fokus på sociale investeringer der gavner os alle. Jeg vil som den eneste repræsentant i Syddanmark under 40, bruge min stemme til at sætte en ung dagsorden, og som eneste lønmodtager i Syddanmark sikre bred repræsentativitet.

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant? 

Mere fokus på investeringer i yderområderne. Der ligger en stor opgave i at sikre trygheden i de små samfund, og det er også her at TrygFondens investeringer i socialt arbejde har meget stort potentiale. Tryghed til flere danskere – det synes jeg er værd at kæmpe for! 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Tryghedsgruppen repræsenterer en meget bred medlemsskare, som fortjener at føle sig inddraget i repræsentantskabets arbejde. Derfor vil jeg som repræsentant være opsøgende ift. viden og søge den konstruktive dialog med Tryghedsgruppens medlemmer.

CV

  • Faglig konsulent, HK Midt (2015 - )
  • Ungdomskonsulent, HK Midt (2013 – 2015)
  •  Socialrådgiver, Jobcenter Sønderborg (2012 – 2013)
  • Formand, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (2009 – 2011) 
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.