Søg støtte

Søg

Ferdinand Rendebo Jepsen Ferdinand Rendebo Jepsen

Ferdinand Rendebo Jepsen

Filialdirektør

Næstformand

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Vejen Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg sympatiserer med TryghedsGruppens almennyttige værdier, som jeg synes går fint hånd i hånd med det forretningsmæssige. Med baggrund i mine erfaringer fra såvel mit job som mit frivillige arbejde i flere sammenhænge, vil jeg kunne bidrage til at fastholde og udvikle TrygFondens arbejde. TrygFondens stærke position har stor betydning for mig.

Jeg vil arbejde for de almennyttige værdier med vægt på frivillighed i samfundet. Jeg går også ind for at bibeholde bonusudbetalingerne.

Ferdinand Rendebo Jepsen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

TryghedsGruppens perspektiv i ejerskabet af Tryg for denne vej også at understøtte TryghedsGruppens værdisæt og de for tiden fem værdivalg. Aktiviteter i TrygFonden yder en vigtig rolle i samfundet, og frivilligheden, som er en mærkesag for mig, understøtter mottoet ”Vi er fælles om et trygt Danmark”. 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At sikre den demokratiske proces og TryghedsGruppens lange perspektiv i ejerskabet af Tryg. Også at involvere sig i at skabe god indtjening via ejerskaber og formuepleje, således der kan ydes støtte til samfundsgavnlig virksomhed, der skaber livskvalitet.

CV

64 år og gift, 2 udeboende børn

Uddannet i Danske Bank koncernen, hvor jeg har været ansat ca. 44 år, og her været beskæftiget med ledelse, deltaget i rådgivning af stort set alle segmenter af kunder (både erhvervs- og private kunder)

Uddannet mig i ledelse, strategi, finansiering mv. 

Erfaringer fra flere bestyrelser inden for velgørenhed

 
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.