Søg støtte

Søg

Jane Heitmann

Medlem af Folketinget (V)

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Faaborg-Midtfyn


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg er repræsentant for at sikre medlemmerne indflydelse og for at sikre, at projekter og strategi flytter sig i den rigtige retning. Jeg deler til fulde Trygs ambition om at skabe tryghed for danskerne og glæder mig over de mange projekter og donationer, som TrygFonden tager del i.

Jeg har ydet livgivende førstehjælp til en mand med hjertestop. Manden overlevede, men en hjertestarter ville have været en stor hjælp.

Jane Heitmann

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

For mig er det væsentligt at være forsikringstagernes stemme i repræsentantskabet, ligesom det er vigtigt for mig at sikre et optimalt grundlag for, at TrygFonden kan fortsætte det tryghedsskabende arbejde.

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Den vigtigste rolle for medlemmerne i repræsentantskabet er at sikre forsikringstagerne indflydelse – men også at sikre, at midlerne i TrygFonden forvaltes med både omhu og omtanke.

CV

Medlem af Folketinget (V). Psykiatri – og Forebyggelsesordfører 
Uddannet cand.mag. i dansk. Tidligere selvstændig erhvervsdrivende og iværksætter
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.