Søg støtte

Søg

Line Behrmann Knudsen

Direktionssekretær

Repræsentant i Region Syddanmark

Bor i Vejle


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Fordi jeg gerne vil være med til at præge, hvad vi støtter af projekter i TrygFonden - og herigennem holde fokus på tryghed. Yderligere er det godt at kunne være med til at præge, hvilke investeringer der foretages i TryghedsGruppen – gennem den strategi, vi lægger.

Jeg vil arbejde for, at der fortsat er fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel via TrygFonden - med fx hjertestartere og trafiksikkerhed.

Line Behrmann Knudsen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

Både at arbejde for TrygFondens gode arbejde - med fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel. TryghedsGruppens investeringer ser jeg også som et vigtigt område, og at vi repræsentanter er med i strategiarbejdet og derved er med til at præge TryghedsGruppen.  

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At bidrage til en tryggere hverdag. Dette gøres bl.a. ved at støtte projekter i TrygFonden samt lave gode langsigtede investeringer, så TryghedsGruppen forbliver solid. Det er også vigtigt, at Trygs kunder er trygge og har nogle gode forsikringer.

CV

Direktionssekretær hos REMA 1000 Danmark A/S og Reitan Distribution A/S med ansvar for løn, reception, pension & forsikring samt projektleder for fester & events. Medlem af PFAs kunderåd.
Er uddannet revisor (HD-R) og har taget Diplomuddannelsen i Ledelse.
 
Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.