Søg støtte

Søg

Lisbeth Oxholm Andersen

Selvstændig virksomhedskonsulent. Formand for det regionale råd i Region Syddanmark.

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Tønder


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

I TryghedsGruppen kan jeg som repræsentant fra Region Syddanmark være med til at tage ansvar for din og vores allesammens tryghed ved at være med til at bestemme, hvilke forebyggende projekter TrygFonden skal donere midler til. TrygFonden er den mest anerkendte medspiller i Danmark, når det handler om forebyggelse. Det er jeg stolt af at være en del af. Jeg har også indflydelse på strategien, og hvad midlerne i TryghedsGruppen skal bruges til og det skulle gerne komme de 1,3 mio. medlemmer til gavn – både via TrygFonden, men også i form af årlige bonusudbetalinger til medlemmerne. 

Forebyggelse giver dig og mig et trygt og værdifuldt liv og her er TrygFonden en vigtig medspiller i Danmark.

Lisbeth Oxholm Andersen

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

TrygFondens og dens tryghedsskabende aktiviteter for alle i Danmark uanset alder og status....og uanset om de er medlemmer. Det er vigtigt for mig, at de mange forebyggende projekter, som de frivillige udfører, får midler til dette, så midlerne ikke kun havner i de offentlige kasser. Derudover synes jeg, at det er vigtigt, at TryghedsGruppen bevarer den fulde kontrol med Tryg Forsikring samt investerer i virksomheder, som arbejder med sikkerhed, sundhed og trivsel. I årene der kommer skal vi til at arbejde med TrygFondens strategi 2030, hvor der fokuseres på de forskellige livsarenaer, vi bevæger os i som mennesker. 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

Varetage medlemmernes interesser og sørge for via det bæredygtige strategiske arbejde, at der fortsat er midler til TrygFondens arbejde. Som for eksempel via den Sociale Kapitalfond at hjælpe private iværksættere og vækstvirksomheder, der arbejder med forebyggelse, i gang enten via partnerskab eller via en form for ejerskab af virksomheden.  

CV

Indtrådt i repræsentantskabet i 2012
Selvstændig teamtryller i mit eget firma "Oxholms" med speciale indenfor HR relaterede opgaver, herunder at spille medarbejdere, ledelse og bestyrelser bedre. 
Har en bred erhvervsmæssig erfaring fra både det private og offentlige arbejdsmarked - sidstnævnte i lederstillinger. 
Bestyrelsesmedlem i Norlys amba, Norlys Energi A/S og Tønder Forsyning A/S.
Repræsentant i TryghedsGruppen og Velliv Foreningen.
I TryghedsGruppen er jeg medlem af TrygFondens bevillingsudvalg og formand for TrygFondens regionale råd i Region Syddanmark.

Repræsentanternes tilkendegivelser er udtryk for deres egen opfattelse og er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med TryghedsGruppen.