Søg støtte

Søg

Lone Schultz Hedemand Lone Schultz Hedemand

Lone Schultz Hedemand

Selvstændig sygeplejerske. Formand for det regionale råd i Region Syddanmark.

Formand

Repræsentant i Syddanmark

Bor i Odense Kommune


Hvorfor er du repræsentant i TryghedsGruppen?

Jeg er repræsentant i TryghedsGruppen, fordi jeg gerne vil arbejde for at skabe øget tryghed. Mine personlige værdier matcher med TrygFondens nye strategi ”Sammen skaber vi tryghed”, og så vil jeg gerne sætte et grønt aftryk i Tryg ved at agitere for bæredygtige investeringer og  klimavenlige projekter.

Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen. Tryghed er vigtig i alle faser i livet. Det vil jeg gerne arbejde for.

Lone Schultz Hedemand

Hvilke temaer er vigtige for dig som repræsentant?

At varetage medlemmernes interesser og styrke medlemsindflydelse og engagement.

At føre TrygFondens nye strategi "Sammen skaber vi tryghed" ud i livet. Herunder de fem programmer:

  • Tryghed i hverdagen
  • Børn og unge skal udfolde deres potentiale
  • Voksne skal kunne leve et sundt og trygt liv
  • Et trygt ældreliv
  • Stærke rammer om tryghed

At rette opmærksomheden på bæredygtige investeringer, klimavenlige projekter og FN´s Verdensmål.

Udbetaling af maksimal medlemsbonus. 

Hvad er repræsentantskabets vigtigste rolle?

At varetage medlemmernes interesser og styrke medlemsindflydelse og engagement.

CV

Ansættelser:
1981-1988 Gynækologisk Obstetrisk operationsgang, OUH.  Operationssygeplejerske 
1988-1994 Gynækologisk Obstetrisk operationsgang, OUH. Afdelingssygeplejerske 
1994-1997 Fertilitetsklinikken, OUH. Afdelingssygeplejerske 
1997-1999 Gynækologisk Obstetrisk ambulatorium, OUH. Afdelingssygeplejerske. 
1999-2013 Gynækologisk Obstetrisk afdeling, OUH. Ledende Oversygeplejerske 
2011-2021 Urinvejskirurgisk afdeling, OUH. Ledende Oversygeplejerske  

Uddannelse:
1977-1981 Sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Odense
2000-2001 Sundhedsvæsenets Lederuddannelse, diplom i ledelse fra Syddansk Universitet
2005-2006 Coaching Akademy, certificeret coach
2007-2008 Teknologisk Institut, certificeret leanagent
2010 Master i offentlig ledelse, syddansk Universitet

Faglig aktivitet/Tillidsposter/Undervisning og Foredrag:
Formand for Den faglige sammenslutning af Operations- og skadestuesygeplejerske i Danmark.
Dansk Sygeplejeråds repræsentant i EORNA, den europæiske sammenslutning af operationssygeplejersker. 
Bestyrelsesmedlem i faglig sammenslutning af ledende sygeplejersker (seminaransvarlig)
Ekstern underviser på Sygeplejeskolen i Odense
Kursusleder og underviser på efteruddannelse for operationssygeplejersker
Kursusleder og underviser på seminar for ledende sygeplejersker
Delegeret supp. i PKA
Formand i bestyrelsen for Ejerforeningen Sdr. Boulevard 58
Repræsentant i TryghedsGruppen