Søg støtte

Søg

Økonomi og investeringer

TryghedsGruppen skal være en god og solid langsigtet ejer af Tryg, stå bag TrygFonden som en markant almennyttig aktør og skabe en stærk relation til medlemmerne bl.a. gennem udbetaling af medlemsbonus. En stærk økonomi er grundlaget for, at vi kan nå vores mål.

Indstilling til bonus og øget ejerandel af Tryg

TryghedsGruppen kom ud af 2023 med et samlet resultat på 528 mio. kr. Årets resultat var kraftigt påvirket af en negativ regnskabsmæssig effekt på 659 mio. kr. som følge af Trygs aktietilbagekøbsprogram. Det ordinære resultat landede således på 1.187 mio. kr.

TryghedsGruppens tre typer af investeringer

Aktiemajoritet i Tryg

TryghedsGruppen er den største aktionær i forsikringsselskabet Tryg. At være den største ejer af Tryg er fundamentet for TryghedsGruppens aktiviteter. Det er Trygs og Alkas danske kunder, som er TryghedsGruppens medlemmer og formuen er skabt gennem ejerskabet af Tryg. Vores mål med ejerskabet er er at være en god langsigtet ejer af Tryg – og via et aktivt ejerskab at arbejde for at udvikle og fastholde Tryg som et af verdens bedste forsikringsselskaber.

Større investeringer

Vi har en mindre portefølje af større investeringer, der omfatter ejerandele i Falck samt fitnesskæden SATS. Formålet med alle vores investeringer er at skabe et højt og stabilt afkast, så vi fortsat kan være en god langsigtet ejer af Tryg, stå bag TrygFonden og udbetale medlemsbonus – også i perioder med lavere udbytte fra Tryg. Vores strategi for større investeringer er at tilpasse porteføljen løbende, men ikke aktivt at foretage nyinvesteringer.

Kapitalforvaltning

TryghedsGruppens frie midler investeres i bl.a. børsnoterede aktier og obligationer samt ejendomme, kapital-, kredit- og ejendomsfonde. Vi anvender i vidt omfang eksterne forvaltere, der er specialiseret i forskellige typer investeringer, og investerer kun en mindre del af formuen selv. Etikken i den måde, vi investerer på, er helt naturligt i højsædet. Både når vi selv investerer, men selvfølgelig også når vi anvender eksterne forvaltere i Danmark og udlandet.

Sådan hænger økonomien sammen

Som medlem af TryghedsGruppen har du hvert år mulighed for at få udbetalt bonus. Samtidig uddeler TrygFonden hvert år over en halv mia. kr. til tryghedsskabende initiativer. Men hvor kommer pengene egentlig fra? Det kan du få forklaringen på her.
 1. Forsikringskunderne

  Tryg leverer forsikringsløsninger til deres kunder, der betaler præmier til deres respektive forsikringsselskab.
 2. Udbytte til TryghedsGruppen & afkast på investeringer

  Tryg udbetaler udbytte til TryghedsGruppen, der er den største aktionær i Tryg. Udover afkastet fra Tryg modtager TryghedsGruppen også afkast på sine øvrige investeringer.
 3. Bevillingsramme for TrygFonden

  Én gang om året bevilliger TryghedsGruppen en beløbsramme til TrygFonden, der bruger pengene på at støtte tryghedsskabende, almennyttige aktiviteter i Danmark. Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der indstiller og godkender beløbet.
 4. Bonus til medlemmerne

  Én gang om året har TryghedsGruppen mulighed for at udbetale bonus til sine medlemmer. Det er TryghedsGruppens repræsentantskab, der hvert forår træffer beslutning om udbetaling af bonus.
 5. TryghedsGruppens formue

  Er der flere penge tilbage af årets resultat i TryghedsGruppen, efter der er bevilget midler til TrygFonden og evt. udbetalt medlemsbonus, overføres disse til TryghedsGruppens formue. Formuen fungerer som kapitalberedskab for Tryg og sikrer, at TrygFonden kan opretholde et vist donationsniveau i perioder med et lavere årsresultat.