Søg støtte

Søg

Midler til tryghed

Direkte investeringer

De direkte investeringer er med til at sprede TryghedsGruppens investeringsrisiko på flere aktivklasser, og omfanget tilpasses løbende i overensstemmelse med TryghedsGruppens vedtagne strategi. TryghedsGruppens direkte investeringer består af ejerandele i Falck, Falck Healthcare og SATS.


Vi har fortsat en mindre portefølje af direkte investeringer, der omfatter ejerandele i Falck, Falck Healthcare samt fitnesskæden SATS.

Se hoved- og nøgletal i vores seneste årsrapport

Vores direkte investeringer

SATS

TryghedsGruppen har været ejer af fitnesskæden SATS siden 2006 og siden 2014 i et delejerskab med den norske kapitalfond Altor og en række mindre aktionærer.

I oktober 2019 blev SATS børsnoteret på Oslo Børs, og TryghedsGruppen reducerede i den forbindelse sin ejerandel til ca. 30 procent. TryghedsGruppen vil over de kommende år nedbringe sin ejerandel i SATS yderligere under hensyntagen til markedsforholdene.

Falck

Falcks kerneforretning består primært af ambulance- og patienttransport, vejhjælp og medarbejdersundhed.

TryghedsGruppen forøgede i 2019 sin ejerandel i Falck dels i henhold til en købsaftale fra 2017 og dels ved en konvertering af et aktionærlån til aktier. Samlet er TryghedsGruppens ejerandel af Falck nu 12 procent.

Falck Healthcare

Falck Healthcare leverer primært ydelser inden for medarbejdersundhed, herunder også rehabilitering af borgere på offentlig forsørgelse med henblik på beskæftigelse samt vikarassistance omfattende sundhedsfagligt personale til social- og sundhedssektoren i primært Danmark og Sverige.

TryghedsGruppens ejerandel af Falck Healthcare blev øget i løbet af 2019, idet der skete en regulering af købesummen aftalt tilbage i 2014, da TryghedsGruppen og Falck etablerede det nuværende Falck Healthcare.

TryghedsGruppen ejer ved udgangen af 2019 47 procent af Falck Healthcare.

 

 

Har du spørgsmål?

Ulrik Andersson

Økonomidirektør