Søg støtte

Søg

Midler til tryghed

Formuen

Grundlaget for vores økonomi er den formue, der er skabt igennem næsten 300 år. Formuen, som er sammensat af majoritetsejerskabet i Tryg, direkte investeringer og kapitalforvaltning, er vokset støt, og særligt inden for de seneste år har vi øget formuen markant.

Størstedelen af vores formue er bundet i Tryg. Det er det historiske udgangspunkt for vores virksomhed og majoritetsejerpositionen ligger fast. Selvom størrelsen på formuen dermed er eksponeret for udsving i Trygs aktiekurs, er det kun udbytter fra Tryg, der indgår som fundamentet for vores aktiviteter i TrygFonden og udbetalingen af medlemsbonus.

Se hoved- og nøgletal i vores seneste årsrapport

Udsving i værdien af Tryg betyder derfor mindre, mens vi er mere eksponeret for udsving i Trygs udbyttebetaling. Vi har derfor i de øvrige investeringer stor fokus på risikospredning og på, at vi er rustet til perioder med lavere eller intet udbytte fra Tryg. I sådanne perioder vil vi stadig kunne støtte almennyttige formål gennem TrygFonden på et højt og stabilt niveau, ligesom vi har midler til at kunne støtte Tryg, hvis selskabet foretager et større opkøb, fusionerer eller af andre grunde får brug for ekstra kapital.

Har du spørgsmål?

Ulrik Andersson

Økonomidirektør