Søg støtte

Søg

Midler til tryghed

Kapitalforvaltning

Vi anvender i vidt omfang eksterne forvaltere, der er specialiseret i forskellige typer investeringer og investerer kun en mindre del af formuen selv.
Download vores investeringsstrategi

TryghedsGruppens frie midler investeres i bl.a. børsnoterede aktier og obligationer samt ejendomme, kapital-, kredit- og ejendomsfonde. Etikken, i den måde vi investerer på, er helt naturligt i højsædet. Både når vi selv investerer, men selvfølgelig også når vi anvender eksterne forvaltere i Danmark og udlandet.

Afkastmål

Bestyrelsen har besluttet et langsigtet afkastmål på fem procent. Målet afspejler fundingbehovet for TryghedsGruppens almennyttige forretningsmodel og tager sigte på at bevare formuens realværdi. Desuden tages der udgangspunkt i de aktuelle forventninger til de finansielle markeder og den accepterede risikoappetit, når målet fastlægges. 
 

Vi anvender i vidt omfang eksterne forvaltere, der er specialiseret i forskellige typer investeringer, og vi investerer kun en mindre del af vores formue selv. At vi benytter eksterne specialister til at assistere os skyldes, at vi ønsker adgang til de bedste på alle de områder, hvor vi investerer. Det får vi kun ved at alliere os med verdens førende forvaltere, som har størrelsen og samtidig investerer så hyppigt, at de altid er fuldt opdateret på alle investeringsområder – også de mere specielle.

Se hoved- og nøgletal i vores seneste årsrapport

Vores eksterne forvaltere

Vi har udvalgt en række eksterne forvaltere, der hjælper os med at investere vores midler. Her kan du se vores udvælgelseskriterier og hvilke forvaltere, vi anvender ift. vores aktier, obligationer og alternativer.

Udvælgelseskriterier

Vi har en struktureret tilgang til udvælgelsen af vores eksterne forvaltere, evaluerer dem løbende og foretager løbende udskiftninger. Det sker både som følge af ændringer i risikoniveau og for at optimere afkastet.

Når vi udvælger vores eksterne forvaltere, ser vi på investeringsstrategier, hvilke resultater den eksterne samarbejdspartner har præsteret historisk og på de personer, som står bag.

Det er afgørende for os, at de matcher vores risikoprofil og vil investere vores midler efter vores etiske retningslinjer

Eksterne forvaltere - aktier

 • Morgan Stanley
 • Impax
 • Nordea

Eksterne forvaltere - obligationer

 • Maj Invest
 • Danske Capital
 • CABA
 • SEB
 • Nordea

Eksterne forvaltere - alternativer

 • Maj Invest Equity
 • Sunstone Capital
 • Ocean Avenue Capital Partners
 • Pimco
 • NREP
 • BNP Paribas
 • Impilo
 • Nordic Capital
 • EQT
 • Axcel
 • Den Sociale Kapitalfond
 • Oberland
 • Madison International
 • Whitecroft
 • Trilantic
 • Dyal
 • Blackrock
 • Nuveen
 • Dades A/S

Krav til eksterne forvaltere

 • Ja til

  • Klar investeringsfilosofi
  • Struktureret og veldokumenteret investeringsproces
  • Stærk historisk track record
  • Kontrolleret omsætningshastighed af porteføljen
  • Rimeligt forvalterhonorar
  • Stabilt investeringsteam og organisation med få ændringer
 • Nej til

  • Uklare strategier
  • Kvantitativtsdrevne strategier
  • Misforhold i interesser
  • Illikvide aktiver uden veldefineret exit
  • Store ændringer i strategi
  • Ændring af benchmark