Søg støtte

Søg

Midler til tryghed

Kapitalforvaltning

TryghedsGruppens frie midler er med til at sikre, at vi i perioder med lavt udbytte fra Tryg kan fortsætte vores drift og almennyttige arbejde gennem TrygFonden. Vi investerer med fokus på et godt risikojusteret afkast, likviditet og solvens – og vi følger vores etiske retningslinjer.

Størstedelen af TryghedsGruppens formue er placeret i Tryg. Men en mindre del – omkring 5 pct. svarende til ca. 2,6 mia. kr. – er placeret i en portefølje af forskellige værdipapirer.

Målsætningen er, at kapitalforvaltningen skal have en balance mellem afkast og risiko, og vores bestyrelse forholder sig mindst en gang om året til vores risikoniveau.

Vores portefølje

Investeringspolitikken sætter rammer for, hvordan vi investerer. Vores portefølje er inddelt i fire grupper:

 • Likvid renteportefølje
  Består af obligationer - hovedsageligt danske realkreditobligationer
 • Alternativportefølje
  Består af en række kapital-, kredit- og ejendomsfonde
 • Impactportefølje
  Består af fonde, der investerer både med afkast og samfundsmæssigt impact for øje.
 • Likvid aktieportefølje
  Består af passivt forvaltede aktiefonde. Vi har ultimo 2023 ikke foretaget nogle investeringer i denne portefølje.

Læs mere på side 32 i vores årsrapport.

Vi offentliggør hvert halve år en oversigt over de aktier og obligationer, vi har investeret i. Du kan finde seneste oversigt her.

Vi anvender i vidt omfang eksterne forvaltere, der er specialiseret i forskellige typer investeringer, og vi investerer kun en mindre del af vores formue selv. Alle vores investeringer skal leve op til vores etiske retningslinjer – også dem der foretages af eksterne forvaltere.

Vores eksterne forvaltere

Vi har udvalgt en række eksterne forvaltere, der hjælper os med at investere vores midler. Her kan du se vores udvælgelseskriterier, og hvilke forvaltere vi anvender.

Udvælgelseskriterier

Vi har en struktureret tilgang til udvælgelsen af vores eksterne forvaltere, vi evaluerer dem, og vi foretager løbende udskiftninger.

Når vi udvælger vores eksterne forvaltere, ser vi på investeringsstrategier, hvilke resultater den eksterne samarbejdspartner har præsteret historisk og på de personer, som står bag.

Det er afgørende for os, at de matcher vores risikoprofil og vil investere vores midler efter vores etiske retningslinjer.

Eksterne forvaltere - aktier

Vi har i øjeblikket ikke børsnoterede aktier i vores porteføjle.

Eksterne forvaltere - obligationer

 • Maj Invest

Eksterne forvaltere - alternativer

 • Maj Invest Equity
 • Sunstone Capital
 • Ocean Avenue Capital Partners
 • Pimco
 • BNP Paribas
 • Den Sociale Kapitalfond
 • Oberland
 • Madison International
 • Whitecroft
 • Dyal
 • Blackrock
 • Nuveen

Krav til eksterne forvaltere

 • Ja til

  • Klar investeringsfilosofi
  • Struktureret og veldokumenteret investeringsproces
  • Stærk historisk track record
  • Kontrolleret omsætningshastighed af porteføljen
  • Rimeligt forvalterhonorar
  • Stabilt investeringsteam og organisation med få ændringer
 • Nej til

  • Uklare strategier
  • Kvantitativt drevne strategier
  • Misforhold i interesser
  • Store ændringer i strategi
  • Ændring af benchmark