Søg støtte

Søg

Nøgletal og årsrapporter

Nedenfor kan du få et overblik over udvalgte økonomiske nøgletal for TryghedsGruppen  herunder TrygFonden  for de seneste fem år. Du kan desuden downloade vores seneste årsrapport og finde tidligere årsrapporter med bilag nederst på siden.
Download årsrapport 2022

Formueudvikling

En stor del af TryghedsGruppens formue er placeret i Tryg-aktier, og formuen svinger således med Trygs aktiekurs. Ultimo 2022 var den samlede formue opgjort til markedsværdi på 49 mia. kr. mod 48 mia. kr. ultimo 2021.

Administrationsomkostninger

Nedenfor kan du se TryghedsGruppens – herunder TrygFondens – samlede administrationsomkostninger de seneste fem år.

Grundet en organisationsændring er opgørelsen af administrationsomkostninger i perioden 2018-2019 ikke direkte sammenlignelig med opgørelsen af administrationsomkostninger i perioden 2020-2022. Derfor præsenteres tallene nedenfor i to særskilte tabeller.

Administrationsomkostninger, mio. kr.   2022  2021 2020
TrygFonden
-30 -27 -25
Repræsentantskab og bestyrelse
-10 -9
-9 
Demokrati og medlemmer
-23 -20 -28
Administration og investering  -21 -22 -22
Ordinære administrationsomkostninger
-84  -78  -84
Særlige administrationsomkostninger* -12  -24 -44
Administrationsomkostninger i alt
-96  -102 -128

Beløbene er afrundet til nærmeste mio.

*De særlige administrationsomkostninger dækker over bl.a. udgifter til udbetaling af bonus. I 2020 og 2021 herudover udgifter forbundet med deltagelse i Trygs køb af RSA Scandinavia.

Administrationsomkostninger, mio. kr. 2019 2018
TrygFonden
-21 -21
Repræsentantskab og bestyrelse
-12 -12
Kommunikation og sekretariat -16 -17
Administration -29 -28
Ordinære administrationsomkostninger
-78  -78
Særlige administrationsomkostninger* -31 -27
Administrationsomkostninger i alt
-109 -105

Beløbene er afrundet til nærmeste mio.

*De særlige administrationsomkostninger i 2018-2019 dækker hovedsageligt udgifter til udbetaling af bonus samt bonus- og familiekampagner.

TrygFondens uddelinger

TryghedsGruppen står bag TrygFonden, der i perioden 2013-2021 har haft fokus på de tre kerneområder sikkerhed, sundhed og trivsel. 1. januar 2022 trådte TrygFondens nye strategi  ”Sammen skaber vi tryghed i Danmark” i kraft med fem strategiske mål. Derfor præsenteres TrygFondens uddelinger nedenfor i to særskilte tabeller.

TrygFonden står både bag egne signaturprojekter, indgår i strategiske partnerskaber med andre organisationer, foretager sociale investeringer og uddeler donationer til landsdækkende og regionale projekter.

TrygFondens uddelinger, mio. kr. 2022
Børn og unge skal udfolde deres potentiale 270
Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv 102
Et trygt ældreliv 38
Tryghed i hverdagen  163 
Stærke rammer for tryghed 34
Sum total 607
Andet 20
I alt 626

Beløbene er afrundet til nærmeste mio.

TrygFondens uddelinger, mio. kr.  2021 2020  2019 2018
Sikkerhed 72 82 87 82
Sundhed 311 299 292 279
Trivsel 208 182 163 196
Sum total 592 563 543 557
Andet 27 68 40 43
I alt 618 632 583 600

 Beløbene er afrundet til nærmeste mio.

Behandlede ansøgninger

2022 2021 2020 2019 2018
  1.376 2.176 2.143 2.119 2.005

Fremtidige uddelinger

TrygFondens uddelingsniveau vedtages hvert år af TryghedsGruppens repræsentantskab. Ifølge vores vedtægter (§ 10) skal minimum 1 pct. af formuen anvendes til almennyttige aktiviteter. Bestyrelsen kommer inden udgangen af hvert regnskabsår med en indstilling til repræsentantskabet om den beløbsmæssige ramme for de almennyttige aktiviteter.

Læs mere om rammerne for TrygFondens arbejde.

 

Har du spørgsmål?

Ulrik Andersson

Økonomidirektør