Søg støtte

Søg

Nøgletal og årsrapporter

Nedenfor kan du få et overblik over udvalgte økonomiske nøgletal for TryghedsGruppen  herunder TrygFonden  for de seneste fem år. Du kan desuden downloade vores seneste årsrapport og finde tidligere årsrapporter med bilag nederst på siden.
Download årsrapport 2021

Formueudvikling

En stor del af TryghedsGruppens formue er placeret i Tryg-aktier, og formuen svinger således med Trygs aktiekurs. Ultimo 2021 var den samlede formue opgjort til markedsværdi på 48 mia. kr. mod 43 mia. kr. ultimo 2020.

Administrationsomkostninger

Nedenfor kan du se TryghedsGruppens - herunder TrygFondens - samlede administrationsomkostninger de seneste fem år.

Grundet en organisationsændring er opgørelsen af administrationsomkostninger i perioden 2017-2019 ikke direkte sammenlignelig med opgørelsen af administrationsomkostninger i perioden 2020-2021. Derfor præsenteres tallene nedenfor i to særskilte tabeller.

Administrationsomkostninger, mio. kr.   2021 2020
TrygFonden
-27 -25
Repræsentantskab og bestyrelse
-9
-9 
Demokrati og medlemmer
-20 -28
Administration og investering  -22 -22
Ordinære administrationsomkostninger
-78  -84
Særlige administrationsomkostninger* -24 -44
Administrationsomkostninger i alt
-102 -128

Beløbene er afrundet til nærmeste mio.

* De særlige administrationsomkostninger i 2020 og 2021 dækker over udgifter til udbetaling af bonus samt udgifter forbundet med deltagelse i Trygs køb af RSA Scandinavia.

Administrationsomkostninger, mio. kr. 2019 2018 2017
TrygFonden
-21 -21 -20
Repræsentantskab og bestyrelse
-12 -12 -13
Kommunikation og sekretariat -16 -17 -16
Administration -29 -28 -26
Ordinære administrationsomkostninger
-78  -78 -76
Særlige administrationsomkostninger* -31 -27 -26
Administrationsomkostninger i alt
-109 -105 -102

Beløbene er afrundet til nærmeste mio.

*De særlige administrationsomkostninger i 2017-2019 dækker hovedsageligt udgifter til udbetaling af bonus samt bonus- og familiekampagner.

TrygFondens uddelinger

TryghedsGruppen står bag TrygFonden, der siden 2013 har haft fokus på de tre kerneområder sikkerhed, sundhed og trivsel. 2021 er sidste år, hvor der er uddelt midler og arbejdet efter denne strategiske inddeling. 1. januar 2022 er TrygFondens nye strategi ”Sammen skaber vi tryghed i Danmark” trådt i kraft.

TrygFonden står både bag egne signaturprojekter, indgår i strategiske partnerskaber med andre organisationer, foretager sociale investeringer og uddeler donationer til landsdækkende og regionale projekter.

Behandlede ansøgninger

 2017 2018 2019 2020 2021
   2.041 2.005 2.119 2.143 2.176
TrygFondens uddelinger, mio. kr.  2021 2020  2019 2018 2017 
Sikkerhed 72 82 87 82 77
Sundhed 311 299 292 279 287
Trivsel 208 182 163 196 188
Sum total 592 563 543 557 552
Andet 27 68 40 43 48
I alt 618 632 583 600 600

 Beløbene er afrundet til nærmeste mio.

Fremtidige uddelinger

TrygFondens uddelingsniveau vedtages hvert år af TryghedsGruppens repræsentantskab. Ifølge vores vedtægter (§ 10) skal minimum 1 pct. af formuen anvendes til almennyttige aktiviteter. Bestyrelsen kommer inden udgangen af hvert regnskabsår med en indstilling til repræsentantskabet om den beløbsmæssige ramme for de almennyttige aktiviteter.

Læs mere om rammerne for TrygFondens arbejde.

 

Har du spørgsmål?

Lone Helmark Østgaard

Økonomichef