Søg støtte

Søg

Nøgletal og årsrapporter

Nedenfor kan du få et overblik over udvalgte økonomiske nøgletal for TryghedsGruppen  herunder TrygFonden. Du kan desuden downloade vores seneste årsrapport og finde tidligere årsrapporter med bilag nederst på siden.
Download årsrapport 2023

Formueudvikling

En stor del af TryghedsGruppens formue er placeret i Tryg-aktier, og formuen svinger således med Trygs aktiekurs. Ultimo 2023 var den samlede formue opgjort til markedsværdi på 44 mia. kr. mod 49 mia. kr. ultimo 2022.

Administrationsomkostninger

Nedenfor kan du se TryghedsGruppens – herunder TrygFondens – samlede administrationsomkostninger de seneste fem år.

Grundet en organisationsændring er opgørelsen af administrationsomkostninger i 2019 ikke direkte sammenlignelig med opgørelsen af administrationsomkostninger i perioden 2020-2023. Derfor præsenteres tallene nedenfor i to særskilte tabeller.

Administrationsomkostninger, mio. kr.  2023  2022  2021 2020
TrygFonden
-32  -30 -27 -25
Repræsentantskab og bestyrelse
-11 -10 -9
-9 
Demokrati og medlemmer
-28 -23 -20 -28
Administration og investering  -22 -21 -22 -22
Ordinære administrationsomkostninger

-93

-84  -78  -84
Særlige administrationsomkostninger* -14 -12  -24 -44
Administrationsomkostninger i alt
-107 -96  -102 -128

Beløbene er afrundet til nærmeste mio.

*De særlige administrationsomkostninger dækker over bl.a. udgifter til udbetaling af bonus. I 2020 og 2021 herudover udgifter forbundet med deltagelse i Trygs køb af RSA Scandinavia.

Administrationsomkostninger, mio. kr. 2019
TrygFonden
-21
Repræsentantskab og bestyrelse
-12
Kommunikation og sekretariat -16
Administration -29
Ordinære administrationsomkostninger
-78 
Særlige administrationsomkostninger* -31
Administrationsomkostninger i alt
-109

Beløbene er afrundet til nærmeste mio.

*De særlige administrationsomkostninger i 2019 dækker hovedsageligt udgifter til udbetaling af bonus samt bonus- og familiekampagner.

TrygFondens uddelinger

TryghedsGruppen står bag TrygFonden, der i perioden 2013-2021 har haft fokus på de tre kerneområder sikkerhed, sundhed og trivsel. 1. januar 2022 trådte TrygFondens nye strategi  ”Sammen skaber vi tryghed i Danmark” i kraft med fem strategiske mål. Derfor præsenteres TrygFondens uddelinger nedenfor i to særskilte tabeller.

TrygFonden står både bag egne signaturprojekter, indgår i strategiske partnerskaber med andre organisationer, foretager sociale investeringer og uddeler donationer til landsdækkende og regionale projekter.

TrygFondens uddelinger, mio. kr. 2023 2022
Børn og unge skal udfolde deres potentiale 237 270
Voksne skal kunne leve et trygt og sundt liv 122 102
Et trygt ældreliv 50  38
Tryghed i hverdagen  175  163 
Stærke rammer for tryghed 59  34
Sum total 643 607
Andet 25 20
I alt 668  626

Beløbene er afrundet til nærmeste mio.

TrygFondens uddelinger, mio. kr.  2021 2020  2019
Sikkerhed 72 82 87
Sundhed 311 299 292
Trivsel 208 182 163
Sum total 592 563 543
Andet 27 68 40
I alt 618 632 583

 Beløbene er afrundet til nærmeste mio.

Behandlede ansøgninger

2023 2022 2021 2020 2019
  1.852 1.376 2.176 2.143 2.119

Fremtidige uddelinger

TrygFondens uddelingsniveau vedtages hvert år af TryghedsGruppens repræsentantskab. Ifølge vores vedtægter (§ 10) skal minimum 1 pct. af formuen anvendes til almennyttige aktiviteter. Bestyrelsen kommer inden udgangen af hvert regnskabsår med en indstilling til repræsentantskabet om den beløbsmæssige ramme for de almennyttige aktiviteter.

Læs mere om rammerne for TrygFondens arbejde.

 

Har du spørgsmål?

Ulrik Andersson

Økonomidirektør