Søg støtte

Søg

TryghedsGruppen som forsikringsholdingvirksomhed

Som den største aktionær i Tryg har TryghedsGruppen status af forsikringsholdingvirksomhed. Det betyder bl.a., at TryghedsGruppen er underlagt de såkaldte solvensregler.

I 2021 bakkede TryghedsGruppen op om Trygs køb af RSA Insurance Group’s skandinaviske aktiviteter. Som øverste moderselskab i Tryg-koncernen overgik TryghedsGruppen dermed til at være en forsikringsholdingvirksomhed.

Det betyder, at TryghedsGruppen bl.a. skal udarbejde koncernregnskab og opgøre solvens for koncernen. Solvenskravet betyder grundlæggende, at vores kapital skal overstige kravet til solvens. Solvens opgøres kvartalsvis og indberettes til Finanstilsynet.

Du kan læse mere om solvens på side 34 i vores årsrapport, og nedenfor kan du finde den seneste lovbestemte ’Rapport om Solvens og Finansiel Situation (SFCR).

 

Rapport om Solvens og Finansiel Situation (SFCR)

TryghedsGruppen udarbejder som øverste moderselskab i Trygkoncernen en Rapport om Solvens og Finansiel Situation (SFCR) for koncernen. Rapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i Lov om Finansiel virksomhed §283, bekendtgørelse nr 593 af 31/05/2017, Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 samt EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF.

Rapporten kan med fordel læses i sammenhæng med rapporterne for de enkelte selskaber i gruppen, der dels kan findes på selskabernes hjemmeside og dels er vedlagt som bilag til rapporten.

Download rapporten (2023)

Download bilag (2023)

Download rapporten (2022)

Download bilag (2022)

Download rapporten (2021)

Download bilag (2021)

Har du spørgsmål?

Ulrik Andersson

Økonomidirektør