Søg støtte

Søg

Midler til tryghed

Tryg

Ejerskabet af Tryg er en af TryghedsGruppens væsentligste aktiviteter, da det er vores fundament for at skabe tryghed for danskerne. Som største aktionær får vi udbytte og har desuden tre pladser i Trygs bestyrelse, der besættes af vores bestyrelsesmedlemmer.

Når det går godt for Tryg, går det godt for TryghedsGruppen.

Ejerskabet af Tryg udgør den altovervejende del af vores formue. Udbytter fra Tryg er afgørende for, at vi kan styrke trygheden i Danmark gennem TrygFonden samt udbetale bonus til vores 1,4 mio. medlemmer.

Hele vores grundlag handler om at være en god, solid og langsigtet ejer af Tryg. Missionen er, at Tryg også fremover skal være et af Skandinaviens bedste forsikringsselskaber.

For at sikre dette er der behov for, at vi har midler til at kunne opretholde en betydelig ejerandel af Tryg i forbindelse med at Tryg skulle få brug for kapital.

Det var senest aktuelt i forbindelse med Trygs opkøb af RSA’s skandinaviske aktiviteter i 2021, hvor vi bakkede op og deltog i aktieemissionen 

Ved udgangen af 2023 ejede vi 47,6 pct. af Tryg, men det er vores klare hensigt over tid at øge ejerandelen, så vi igen kommer over 50 pct.

Et aktivt ejerskab

TryghedsGruppens bestyrelse består af otte medlemmer, der er valgt af og blandt vores 70 repræsentanter.

Tre medlemmer fra vores bestyrelse sidder også i Trygs bestyrelse – og det giver os mulighed for at være en aktiv ejer og leve op til vores ambition om at være den bedst tænkelige største aktionær i Tryg.

Har du spørgsmål?

Ulrik Andersson

Økonomidirektør