Søg støtte

Søg

Midler til tryghed

Tryg

Ejerskabet af Tryg er en af vores væsentligste opgaver, da det er vores fundamentet for at skabe tryghed for danskerne. TryghedsGruppens formue er med til at sikre os det finansielle råderum, der gør os i stand til varigt at bidrage til udviklingen af Tryg. 

Som største aktionær i forsikringsselskabet Tryg får vi udbytte og har desuden tre pladser i Trygs bestyrelse, der besættes af vores bestyrelsesmedlemmer.

Vores mission er, at Tryg også fremover er et stærkt og konkurrencedygtigt forsikringsselskab med tilfredse kunder. For at sikre dette er der derfor behov for, at vi i TryghedsGruppen har penge på kistebunden til fx at kunne opretholde en betydelig ejerandel af Tryg i forbindelse med en evt. yderligere konsolidering i forsikringsbranchen, eller hvis Tryg af andre årsager skulle få brug for kapital.

Se hoved- og nøgletal i vores seneste årsrapport

Et aktivt ejerskab

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for TryghedsGruppen. Vores bestyrelse består af otte medlemmer, der er valgt af og er blandt TryghedsGruppens 70 repræsentanter. Vores bestyrelse valgte i 2019 tre medlemmer til Trygs bestyrelse. Repræsentationen i Trygs bestyrelse giver mulighed for at udøve et aktivt ejerskab af Tryg.

Har du spørgsmål?

Ulrik Andersson

Økonomidirektør