Søg støtte

Søg

Rammer og principper

Sådan arbejder vi

TryghedsGruppen er demokratisk ledet, og det er vores medlemsvalgte repræsentantskab, der som øverste myndighed sætter rammerne for vores arbejde med bl.a. ejerskabet af Tryg, vores medlemsaktiviteter og TrygFondens almennyttige arbejde. Bestyrelsen sætter retningen, mens direktionen og de godt 60 medarbejdere eksekverer.

Vores organisation

TryghedsGruppen er et medlemsbaseret selskab, og derfor er vores medlemmer en vigtig del af, hvordan vi er organiseret. Du kan få et overblik her.
 1. Medlemmer

  I dag er 1,5 mio. danskere medlem af TryghedsGruppen, fordi de er forsikringstagere i Tryg eller Alka. Som medlem kan du stille op og stemme ved valg til vores repræsentantskab, der er vores øverste myndighed.
 2. Repræsentantskab

  Som TryghedsGruppens øverste myndighed fastlægger repræsentantskabet de overordnede strategier, udbetaling af medlemsbonus og niveauet for TrygFondens almennyttige aktiviteter. Repræsentanterne tager desuden stilling til TrygFondens regionale donationer i fem regionale råd.
 3. Bestyrelse

  Bestyrelsen er valgt af repræsentanterne og har ansvar for den overordnede ledelse af TryghedsGruppen. Tre af otte bestyrelsesmedlemmer sidder også i Trygs bestyrelse. Bestyrelsen har nedsat et bevillingsudvalg, der tager stilling til TrygFondens landsdækkende donationer, samt et risikoudvalg.
 4. Direktion og medarbejdere

  TryghedsGruppens direktion har ansvaret for den daglige ledelse og arbejder sammen med de godt 60 medarbejdere for at eksekvere vores strategier.

God selskabsledelse

Vi er en af Danmarks største medlemsbaserede organisationer og har et ansvar for at være åbne og fortælle om vores aktiviteter. Vi følger i al væsentlighed anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse i børsnoterede selskaber, og har blandt andet særligt fokus på at styrke kommunikationen med vores medlemmer.

Vores medlemmer er vigtige

Vores medlemmer skal opleve, at det er værdifuldt at være en del af TryghedsGruppen. Derfor arbejder vi løbende for at skabe en tættere tilknytning til vores medlemmer og inddrage dem i vores aktiviteter.