Søg støtte

Søg

Opstillingskriterier

Når du er medlem af TryghedsGruppen, kan du stille op til vores repræsentantskabsvalg, hvis du opfylder vores opstillingskriterier. Du skal bl.a. bo eller drive erhverv i den region, der er på valg.

Som medlem af TryghedsGruppen har du mulighed for at få indflydelse på, hvordan vi arbejder, og hvad vi prioriterer. Du kan bl.a. stille op til vores valg til repræsentantskabet. For at stille op skal du opfylde mindst ét af vores kriterier for valgbarhed og have gjort det siden 30. september i året før valgåret.

Du skal opfylde mindst ét af følgende kriterier:

  • Du bor i den region, hvor der er valg, og er medlem af TryghedsGruppen.
  • Du driver erhverv, der er forsikret i Tryg eller Alka, og erhvervet drives i den region, hvor der er valg.
  • Du ejer fast ejendom, som er forsikret i Tryg eller Alka, og ejendommen ligger i den region, hvor der er valg.
  • Du er direktør eller bestyrelsesmedlem i et selskab/organisation, der er forsikret i Tryg eller Alka, som beskrevet i § 4.5 i vedtægterne.

Derudover må du blandt andet ikke:

  • Være ansat i TryghedsGruppen smba eller Tryg som beskrevet i TryghedsGruppens vedtægter § 4.5 (d). Dette gælder også for din ægtefælle/samlever.
  • Have været ansat i Tryg Forsikring A/S, dets datterselskaber eller TryghedsGruppen jf. § 4.5 (d) i løbet af de seneste fem år. Dette gælder også for din ægtefælle/samlever.
  • Være ansat eller i ledelsen i en konkurrerende virksomhed, som nærmere beskrevet i TryghedsGruppens vedtægter § 4.5 (e), hvortil der findes et fortolkningsbidrag.

    Du kan se alle kriterierne i §§ 3.1 - 3.2, §§ 4.5 - 4.7 og § 17  i vores vedtægter.

Har du spørgsmål?

Stine Tolstrup

Projektleder