Søg støtte

Søg

Rammer for økonomi

Vi investerer gennem kapitalforvaltning og i virksomheder for at få den bedst mulige forrentning på lang sigt, samtidig med at vi løber mindst mulig risiko for permanente tab. Vores etiske retningslinjer medvirker til, at vi forvalter formuen på en forsvarlig måde.

Etiske retningslinjer

Etikken, i den måde vi investerer på, er i højsædet. Det gælder ikke kun, når vi selv investerer, men også når det sker gennem vores netværk af eksterne forvaltere i Danmark og udlandet. Vores etiske retningslinjer medvirker til, at vi forvalter formuen på en ansvarlig måde.

En langsigtet investor

Vi er en selektiv investor med et langsigtet fokus. Vores investeringer i virksomheder skal give et bedre afkast end den alternative placering i likvide aktiver, fonde og ejendomme. Vi har investeret selektivt i virksomheder på tryghedsskabende markeder, der matcher vores omdømme og værdier.